RaadvanKinderen gaat Nationaal!

Kinderen denken mee…

en De RaadvanKinderen gaat Nationaal.

Is het niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen?

Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

Princes Laurentine is de beschermvrouwe van deze Raad,

die bedrijven zoals banken en de HEMA adviseert over de structuur en uitstraling van Nederlandse bedrijven.

 

De NVB stelde eind 2014 een Raad van Kinderen in om mee te denken over de toekomst van banken. De Raad helpt het bestuur van de NVB drie jaar lang met dilemma’s rondom geld en de ontwikkelingen in de financiële sector.

De NVB stelde eind 2014 een Raad van Kinderen in om mee te denken over de toekomst van banken. De Raad van Kinderen is een initiatief van Unicef Nederland en de Missing Chapter Foundation, die door Prinses Laurentien is opgericht. Het symposium Toekomstgericht bankieren dat de NVB in november 2014 organiseerde ter ere van haar 25-jarig bestaan vormde het startschot voor de samenwerking met de Missing Chapter Foundation.

De Raad heeft het bestuur van de NVB drie jaar lang geholpen met dilemma’s rondom geld en de ontwikkelingen in de financiële sector. Het laatste dilemma was gericht op de NVB specifiek.

2017

In 2017 adviseerde de Raad van Kinderen, bestaande uit leerlingen van groep 8 van basisschool Polsstok uit Amsterdam Zuidoost, over de vraag: ‘Hoe kan de NVB zo goed mogelijk samenwerken met haar leden’.
De Raad adviseert onder meer een app te ontwikkelen waarmee de NVB gemakkelijk in contact kan komen met haar leden, de banken, maar ook met consumenten. Daarnaast adviseren de kinderen de NVB om haar website aan te passen. Op dit moment staan er namelijk ‘ontzettend moeilijke woorden’ op de website. Een ander idee is het plaatsen van een ideeënbus bij de NVB of bij de banken. Zodoende zouden ideeën op een toegankelijke manier kunnen worden gedeeld.

In het Jaarverslag lees je hoe de NVB de adviezen van de Raad heeft gebruikt.

Wat is de toekomst?
Het is de bedoeling in overleg met premier Rutte een vaste Nationale RaadvanKinderen te vormen, die de regering gaat adviseren met de landelijke problemen; aldus Princes Laurentine.
En dat is dan eigenlijk Hot Nieuws van vandaag 22 juni 2017.
Wordt vervolgd.