Dubbele rijstroken in 2018

verkeersdrukte op Europaweg

Terug naar 2 rijstroken.

N304: Apeldoorn – A1
Er komen verkeerslichten op de Europaweg (N304) bij de aansluiting met de A1 en op de kruispunten Hoog Buurloseweg en Ugchelsegrensweg. Daarnaast krijgt de Europaweg dubbele rijstroken in beide richtingen. Hierdoor kan het verkeer gemakkelijker doorrijden. Dit zijn de maatregelen die  provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn en Rijkswaterstaat hebben afgesproken. De werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.
De Europaweg is een drukke weg. Het is moeilijk vanaf de A1, de Hoog Buurloseweg en de Ugchelsegrensweg de Europaweg op te rijden of over te steken. De afgelopen jaren zijn er meerdere ongelukken gebeurd. Ook kunnen mensen tijdens in de ochtend- en avondspits niet snel genoeg doorrijden. De provincie heeft nu samen met Apeldoorn en het Rijk de plannen klaar.
Terugkeer naar oude situatie maar wel beter
In het verleden bestond de Europaweg in beide richtingen ook al uit twee rijstroken. In die tijd waren er ook gevaarlijke situaties bij de kruispunten. Toen is ervoor gekozen om de weg te versmallen naar één rijstrook per rijrichting. Daardoor werden de kruispunten minder gevaarlijk. Maar er is veel meer verkeer gekomen de laatste jaren. Daarom zijn er nu andere maatregelen nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Maatregelen
• plaatsen van verkeerslichten bij de aansluiting van de N304 met A1
• rijbanen verdubbelen op de Europaweg vanaf A1 tot Laan van Westenenk
• plaatsen van verkeerslichten op kruispunt Hoog Buurloseweg
• plaatsen van verkeerslichten op kruispunt Ugchelsegrensweg.
U kunt een schets van de nieuwe situatie (PDF 10 MB)bekijken.
Inloopbijeenkomst:
Wie vragen heeft of persoonlijk toelichting wil, is welkom:
• 9 maart 2017
• 19.00 tot 20.30 uur
• dorpshuis ‘Ugchelens Belang’, Bogaardslaan 81, Ugchelen.
Medewerkers van de provincie, gemeente en Rijkswaterstaat beantwoorden dan vragen.
Tijdelijke maatregel
Als tijdelijke maatregel zijn de rechtsafstroken naar de snelweg afgezet, dit blijft zo totdat de verkeerslichten werken.
Planning
• alle werkzaamheden vinden plaats in 2018.