web analytics
You are here
Home > Uncategorized > Chinees Nieuwjaar 2021

Chinees Nieuwjaar 2021

vrijdag 12 februari begint het nieuwe jaar voor de chinezen

De drakendans, leeuwendans, veel vuurwerk en artistieke shows: Chinees Nieuwjaar wordt in Nederland steeds groter gevierd.

Volgende maand en wel op vrijdag 12 februari wordt het ‘jaar van de os’ ingeluid, dan is er normaal ( covid-19?) een grote vuurwerkshow op de Dam in Amsterdam.

Het is gebruikelijk dat men schulden betaalt, nieuwe kleren worden gekocht, en het huis wordt schoongemaakt. Er is gewoonlijk een groot familie maal en de goden worden geëerd. De mensen geven elkaar cadeaus, ingepakt in rood papier – en in rood papier verpakt vuurwerk wordt afgestoken.

Het Chinese Nieuwjaar is ook de tijd wanneer de grootste menselijke migratie plaatsvindt, wanneer Chinezen over de hele wereld naar huis keren op nieuwjaarsavond om met het avondeten bij hun familie te zijn.

Bent u klaar voor Chinees Nieuwjaar?

Tem de Chinese draak en laat vakantie-sluitingen uw supply chain niet verstoren

Jaarlijks leggen arbeiders in China massaal hun gereedschap neer om terug te keren naar hun geboorteplaats en daar het Chinese Nieuwsjaar te vieren. Deze vakantiesluiting in de “werkplaats van de wereld” duurt soms wel veertig dagen en kan uw supply chain flink verstoren. In dit artikel leggen we uit hoe u hier met uw voorraad optimaal op kunt anticiperen.

Met levertijden van soms maanden is het voorraadbeheer van goederen uit China al lastig genoeg. Als u tijdens het Chinese Nieuwjaar dan ook nog een maand in de wacht wordt gezet door uw leveranciers, worden de uitdagingen alleen maar groter. Is de feestperiode afgelopen dan is de ellende nog niet voorbij: fabrieken moeten eerst weer opstarten en een oceaan aan backorders wegwerken. Om dure stock outs, omzetderving en teleurstellingen bij klanten te voorkomen is het zaak tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen. Maar welke?

Het ligt voor de hand om voorafgaand aan Chinees Nieuwjaar gewoon maar van alles flink wat extra te bestellen. Maar of dat nu de beste oplossing is? Extra voorraad legt beslag op werkkapitaal en heeft een negatieve impact op cashflow. Bovendien is het maar de vraag of u die artikelen ook allemaal gaat verkopen. Bij producten die het einde van hun productlevenscyclus naderen, is het risico op incourantie levensgroot!

Wat is de rol van voorraad?

Voordat u kunt bepalen hoe u met vakantiesluitingen moet omgaan, is het raadzaam te beginnen bij de strategie van uw bedrijf. Misschien is die wel gericht op het voorkomen van risico’s en wil de directie liefst zo min mogelijk in voorraad investeren. Een andere strategie is het maximaliseren van de omzet en streven naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. In dit geval zal het verhogen van de voorraad voor het overbruggen van het Chinese Nieuwjaar juist worden toegejuicht.

Hoe ontwikkelt zich de vraag?

Om de juiste voorraad aan te leggen is het cruciaal te weten hoe de klantvraag zich tijdens Chinees Nieuwjaar gaat ontwikkelen. Voorraadplanners kunnen zich baseren op de historische vraagpatronen, trends, seizoensinvloeden, product life cycles, maar ze moeten ook het effect van Chinees Nieuwjaar zélf niet vergeten. Waren er in het verleden klanten die vlak voor Chinees Nieuwjaar opeens extra grote orders plaatsten? Dat zou erop kunnen duiden dat zij ook hamsteren, en de vraag is: gaan ze dat dit jaar opnieuw doen?

Welke promoties staan gepland?

Heeft een voorraadplanner een eerste forecast berekend, dan is het zaak deze breed te delen met andere afdelingen. Vaak is er informatie en marktkennis voorhanden waarmee de vraagprognoses nog verder kunnen worden verrijkt. Met marketing moet bijvoorbeeld worden afgestemd of er tijdens of na het Chinees Nieuwjaar promotie-acties staan gepland die tot (extra) voorraadproblemen kunnen leiden. Een vuistregel bij promoties is om vijf maanden voor de start al te beginnen met de planning en terdege rekening te houden met vakantiesluitingen.

Focus op de juiste artikelen

Met een goede forecast heeft u inzicht in de verwachte vraag, maar er kan nog van alles veranderen waardoor de vraag uiteindelijk toch anders uitpakt. Voor langlopende artikelen met een stabiel vraagpatroon zal dit niet zo snel gebeuren, maar voor nieuwe producten of producten met een grillig vraagpatroon is voorzichtigheid geboden. Een belangrijk instrument is het opstellen van een productclassificatie waarin de product-markt-combinaties die voor een bedrijf de grootste waarde hebben, worden geïdentificeerd. In de planning voor Chinees Nieuwjaar zult u A-artikelen meer aandacht willen geven dan C-artikelen.

Ga met leveranciers in gesprek

In een perfecte wereld leveren toeleveranciers altijd op tijd en volledig uit. In de praktijk ligt dit helaas anders. Omdat door Chinees Nieuwjaar de levertijden nog langer zijn dan normaal, is het zaak tijdig uw materiaalbehoefte te communiceren richting leveranciers. Door inkoopforecasts te delen kunt u samen met de leverancier bepalen wat en wanneer u moet bestellen. Leveranciers kunnen aangeven hoeveel extra tijd ze nodig hebben om de orders af te handelen. Om uw logistieke operatie niet onnodig te belasten, kan het ook handig zijn om niet alles in één keer te laten leveren maar bijvoorbeeld volgens een bepaald leverschema.

Doe aan risicospreiding

In de periode vlak voor Chinees Nieuwjaar kunnen levertijden de pan uit rijzen, omdat leveranciers de plotselinge piek in de vraag niet aankunnen. Dit betreft meestal leveranciers die sowieso al niet de beste leverprestatie vertonen. Voor deze risicogroep kan het verstandig zijn een backup-leverancier achter de hand te hebben. Dit heeft een hogere administratieve last tot gevolg, maar die zal niet opwegen tegen de kosten als gevolg van slecht presterende leveranciers. Uiteraard geldt ook voor backup-leveranciers dat u op tijd moet afstemmen of deze wél kunnen leveren en welke prijzen en bestelhoeveelheden ze hanteren.

Past het in de bedrijfsstrategie? Heeft u een goed beeld van de vraagontwikkeling? Zijn de juiste leveranciers aangehaakt? Dan kunt u die extra inkooporders ter overbrugging van het Chinees Nieuwjaar met een gerust hart gaan plaatsen en zijn de consequenties voor uw supply chain minimaal.


Chinees Nieuwjaar
2021 – Het jaar van de Os

DE OS
2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949

Nederig en bedaard zijn de kenmerken van het karakter van de os. Het zijn bonafide leiders en zij worden beschouwd als vastbesloten en hoogst betrouwbaar. Zij hebben de capaciteit om anderen vertrouwen te geven, te motiveren en te inspireren. Die onder het teken van de os geboren zijn, zijn uiterst nauwgezette, systematische werkers en hebben oog voor details. Zij kunnen vastberaden en geroutineerd te werk gaan om iets te bereiken. Ze houden vol totdat het succes heeft. De eenvoud en de openhartigheid overheersen in hun persoonlijkheid. Nochtans, kan de os ook slecht gehumeurd zijn en is wijs om uit de buurt van zijn hoorns te blijven.
Hij kan ook overdreven trots zijn en weigeren om hulp in te roepen. De os gaat af op zijn eigen intuities en kan de zwakkeren moeilijk tolereren.
Chauvinistisch en zelfs tiranniek, is de os vaak knorrig, dweepziek en weigert om te vergeven de kwestie te vergeten.

Het karakteriseren van een persoon wordt bepaald door hun dierteken en het geboortejaar. Het gevolg is, dat er vijf verschillende Os-typen zijn:

Type OsGeboortejaarKaraktertrekken
   
Bos Os1925, 1985Rusteloos, vastberaden, eenvoudig en altijd bereid om de zwakke en hulpeloze te verdedigen
Vuur Os1937, 1997Kortzichtig, egoïstisch, bekrompen, onpersoonlijk, maar praktisch
Aarde Os1949, 2009Eerlijk en voorzichtig, met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid
Goud Os1961, 2021Hardwerkend, actief en altijd druk, en populair onder vrienden
Water Os1913, 1973Hardwerkend, ambitieus, vasthoudend, in staat om moeilijkheden te verdragen, met een sterk gevoel van gerechtigheid en scherpe waarnemingsvermogens

Mensen, geboren in het Jaar van de Os, zullen het goed doen in een carrière als muzikant, componist, schrijver, verhuurder, arts, kunstenaar, soldaat, boer, kok, rechter, makelaar, bankier, tuinman, dominee. Ze zijn intelligente, logische denkers. Zij benaderen het werk serieus en hebben waarschijnlijk posities met gezag.

Beroemde mensen geboren in het Jaar van de Os:

Ernst Kuipers (arts/ viroloog), Martien Meiland, Barack Obama, René van der Gijp, Bruce Springsteen, Tina Turner, Doutzen Kroes, René van der Gijp, Danny Blind, André Rieu, Picasso, Emil Ratelband, Napoleon Bonaparte, Frans Bauer, Trijntje Oosterhuis, George Frederic Handel, Jan Smit, Dustin Hoffman, Cristiano Ronaldo, Jane Fonda, Clark Gable, Eddie Murphy, Adolf Hitler, Chris Froome, George Clooney, Yolanthe Cabau van Kasbergen, Inge de Bruijn, Jack Lemmon, Jeanine Hennis-Plasschaert, Paul Newman, Jeff Bridges, Jessica Lange, Ron Vlaar, Nancy ‘Nance’ Coolen, Xander de Buisonjé, Whoopi Goldberg, Bruce Springstein, Edgar Davids, Meryl Streep, Margaret Thatcher, Princess Diana, Yvon Jaspers, Anthony Hopkins Richard Nixon, Richard Gere, Robert Redford, Rock Hudson, Daniëlle Overgaag, Shirley Bassey, Jannes , Vincent Van Gogh, en Walt Disney.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=1.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-5582303434598738&output=html&h=280&slotname=9608454415&adk=2910856411&adf=409540615&pi=t.ma~as.9608454415&w=336&lmt=1609409885&psa=1&format=336×280&url=https%3A%2F%2Fwww.malaysiasite.nl%2Fsterrenbeeldos.htm&flash=0&wgl=1&adsid=ChEIgNDA_wUQot3664blgNGdARJBALF5s5L4wCZAp2K8K_FYN3NWnHlHeOQb3Hy97EQK8aGsbEXPlakM9WQTjnGPFSPBk1YiyvYOgYlTA2XvsPZ7EBo&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1609617614802&bpp=2&bdt=110&idt=191&shv=r20201203&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D856bd1149c14c42d-22b6497a7ab90059%3AT%3D1609617585%3ART%3D1609617585%3AS%3DALNI_MaEF-ioxPHYU7G_9Xxc2JZnT6eiGA&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C728x90&nras=1&correlator=857693754705&frm=20&pv=1&ga_vid=932573754.1609617615&ga_sid=1609617615&ga_hid=1747436130&ga_fc=0&u_tz=60&u_his=2&u_java=0&u_h=900&u_w=1440&u_ah=900&u_aw=1440&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=908&ady=1146&biw=1425&bih=826&scr_x=0&scr_y=0&eid=21067981%2C21068109&oid=3&pvsid=1464403193808645&pem=194&ref=https%3A%2F%2Fwww.malaysiasite.nl%2Fnieuwjaar.htm&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C0%2C1440%2C900%2C1440%2C826&vis=1&rsz=d%7C%7CEebr%7Cn&abl=XS&pfx=0&fu=8192&bc=31&jar=2020-12-25-17&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=4t54o1rsZF&p=https%3A//www.malaysiasite.nl&dtd=195
Top