Omroep Gld. wolf vastgelegd op camera op de Veluwe (nieuws 15 min. geleden)

Wolf op Veluwe vastgelegd op camera

ERMELO – De wolf op de Veluwe is opnieuw gezien en deze keer vastgelegd door camera’s van Staatsbosbeheer en Wolven in Nederland. Dat laat Wolven in Nederland weten via de website Nature Today.

De wolf is op 15 september vastgelegd door een cameraval. De beelden bevestigen dat er nog steeds een wolf op de Veluwe rondloopt.

Wolf op de Veluwe. Vastgelegd door een cameraval, geplaatst door vrijwilligers van Wolven in Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer

Op de Veluwe zijn deze zomer meerdere keutels gevonden door vrijwilligers van Wolven in Nederland en Staatsbosbeheer, waarbij met behulp van DNA-onderzoek is vastgesteld dat het om een wolvin gaat die afkomstig is uit een roedel nabij Babben (Brandenburg, Duitsland). Dit dier heeft in mei en juni in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel rondgelopen (zie kaartje). De wolf die op 15 september is gefilmd zou dezelfde wolvin kunnen zijn, maar het kan ook een ander dier zijn.

Vrijwilligers belangrijk voor Wolven in Nederland

De afgelopen jaren heeft Wolven in Nederland veel geïnvesteerd in het werven en opleiden van een goed team vrijwilligers. Als Wolven in Nederland vermoedt dat er ergens een wolf aanwezig is, kan daardoor snel gezocht worden naar sporen. Tegelijk draagt het vrijwilligersnetwerk bij aan de monitoring van wolven in Nederland.

Op dit moment is Wolven in Nederland voorzien van voldoende vrijwilligers. Waarnemingen van (mogelijke) wolven of wolvenkeutels blijven uiteraard zeer welkom en kunnen via de website worden doorgegeven. Het plaatsen van camera’s dient altijd in overleg met de terreineigenaar te worden gedaan.

Het monitoren van de aanwezigheid van een wolf is belangrijk, omdat als een wolf minimaal zes maanden in een gebied leeft, officieel gesproken wordt van een territorium. In dat geval schakelen de provincies door naar fase 2 van het wolvendraaiboek. De provincies werken dit onderdeel van het wolvendraaiboek momenteel verder uit. Provinciale Staten van Gelderland zien ook het belang van monitoring van de wolf. Bij bespreking van het Gelderse faunabeleid op 26 september 2018 is de motie ‘Actieve monitoring wolven’ aangenomen. Daarmee wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd om bij het opstellen van het nieuwe wolvenplan in te zetten op actieve monitoring.

Minimaal acht wolven

Afgelopen zomer berichtte Wageningen Environmental Research (WENR) dat via genetisch onderzoek is vastgesteld dat in het eerste halfjaar van 2018 minimaal acht verschillende wolven in Nederland aanwezig waren. Dat gebeurde grotendeels op basis van monsters van aangevallen schapen verzameld door medewerkers van BIJ12 en deels op basis van keutels verzameld door Wolven in Nederland en Staatsbosbeheer.

In de periode januari tot en met april werden zes wolven waargenomen: drie mannen en drie vrouwen. Opvallend genoeg werd geen van deze zes dieren in de periode mei tot en met juli nog waargenomen in Nederland. Door nauw contact via het CEwolf consortium met collega-onderzoekers van het Duitse instituut Senckenberg en het Vlaamse INBO, weten we inmiddels van vier van deze zes wolven waar ze sindsdien gebleven zijn.

De gezenderde vrouwelijke wolf ‘Naya’ liep na haar wandeling door Nederland door naar Vlaanderen en heeft zich inmiddels daar gevestigd. Een tweede vrouwtje, in april waargenomen in april bij het Friese Boijl, werd eind april waargenomen in Nedersaksen (Duitsland). Het derde vrouwtje, in maart en april waargenomen in Drenthe, Overijssel en Gelderland, is terug in Duitsland. Zij werd vanaf juni waargenomen in Nordrhein-Westfalen. Het mannetje dat in maart in Limburg werd aangetoond, werd kort daarop doodgereden in Vlaanderen. De twee overige mannelijke wolven (waarvan één werd aangetoond bij Bunschoten en een andere in Groningen, Drenthe en Overijssel) zijn sindsdien niet meer waargenomen.

In de periode mei tot en met juli werden in Nederland een nieuwe mannelijke en een vrouwelijke wolf waargenomen (zie kaartje). De vrouwelijke wolf werd het laatst op de Veluwe gezien. DNA-onderzoek zal moeten uitwijzen of ze daar nog altijd actief is, zoals de camerabeelden doen vermoeden. Van de mannelijke wolf weten we dat deze is doorgelopen naar Vlaanderen en daar is gesignaleerd in het gezelschap van wolvin Naya.