UIT DE V&A NO: 44; SLAAPWANDELEND NAAR DE VOLGENDE CRISIS.

MERVYN KING, DE VOORMALIGE DIRECTEUR VAN DE BRITSE CENTRALE BANK, HEEFT GEWAARSCHUWD VOOR NIETS MINDER DAN EEN AANKOMENDE ECONOMISCHE ARMAGEDDON! ( ZONDVLOED!)

ARMAGEDDON SOUNDTRACK

DE KREDIET CRISIS HEEFT TOT HERVORMINGEN GELEID IN ONS BANKWEZEN, MAAR VOLGENS DE BRITSE HOOGLERAAR VEEL TE WEINIG ONDERNOMEN OM EEN NIEUWE IMPLOSIE IN ONS ECONOMISCH STELSEL TE VOORKOMEN. ( this article is still under construction!)

De wereld slaapwandelt naar een crisis, die vernietigende consequenties zal hebben voor ons huidige marktsysteem.

Economen en bankiers, die tijdens de …..jaarlikse top van het IMF in Washington dachten een luchtige lezing van een gewezen, maar nog altijd gezaghebbende bankier te kunnen bijwonen, hadden het mis.

De woorden van Merving King, vaan 2003 tot 2013 gouverneur van de Bank of England, deed de gemoederen aardig opstoken.

COSMETISCHE AANPASSINGEN

De diepe crissis van de jaren dertig heeft daadwerkelijk een nieuwe manier van denken en een intellectuele verandering te weeg gebracht, aldus Sir King.

Maar de afgelopen krediet crisis heeft alleen maar tot cosmetische aanpassingen geleid. Door toch vast te houden aan de orthodoxe manier van monetaire politiek en te doen alsof we het nu huidige bancaire systeem veilig hebben gemaakt, slaapwandelen we naar een volgende crisis.

OORZAAK HET HUIDIGE WERELD POLITIEKE SYSTEEM EN DAARAAN VAST HET HUIDIGE ECONOMISCHE SYSTEEM IS NOOIT ZO COMPLEX GEWEEST ALS NU.

Wat betreft de Verenigde Saten voorziet hij zelfs een financieel Armageddon ( i.p.v. een crisis) doordat de Federale Reserve onvoldoende capaciteit heeft om de naderende problemen op financieel niveau te bestrijden.

UITERST COMPLEX

King stelde in de afgelopen IMF vergadering dat over de wereld gezien; het politieke en economische systeem zo complex is, dat het zichzelf zal opblazen.

De Verenigde Staten spelen hier een leidende rol in door hun aanduidende self-protection onder Trump en hun politiek van verdeel en heers, en veel landen en continenten tegen de haren in strijken. Deze landen zullen op een gegevn moment de acceptatie niet meer kunnen vinden en dan is ‘ het hek van dam.’

Bezoek de website van de Bank Of England