DE DOEMDAGKLOK STAAT NU; op 90 seconden voor middernacht…..een tankooorlog, een chemische of een biologische oorlogsvoering, wat zijn de plannen van Rusland?

Wetenschappers zien zich genoodzaakt de grote wijzer van de doemdagklok te verschuiven. En niet de goede kant op. De beweging is grotendeels te wijten aan de oorlog in Oekraïne.

Dat heeft het Bulletin of the Atomic Scientists vandaag bekend gemaakt. De klok staat nu op 90 seconden voor middernacht. En daarmee is een droevige mijlpaal bereikt; nog nooit stond de doemdagklok (zie kader) zo dicht bij middernacht als nu.Over de klok
De doemdagklok werd in 1947 in het leven geroepen om in één oogopslag weer te kunnen geven in hoeverre de mensheid erop afstevent de planeet (en misschien zelfs zichzelf) te vernietigen. Daarbij wordt de klok steevast op een aantal minuten voor middernacht gezet, waarbij middernacht dus symbool staat voor de apocalyps. Waar in 1947 de grootste dreiging daarbij nog uitging van kernwapens hebben wetenschappers in de loop der jaren verschillende nieuwe dreigingen in overweging moeten nemen alvorens te besluiten over de stand van de wijzers van de doemdagklok. Zo wordt sinds 2007 bijvoorbeeld ook de dreiging van catastrofale effecten van klimaatverandering meegenomen. Waar de wijzers van de doemdagklok temidden van al het tumult in de wereld op uitkomen wordt met enige regelmaat besproken binnen een speciaal comité – het Bulletin’s Science and Security Board – waarin vooraanstaande wetenschappers zitting hebben.

Kernwapens
Dat de wijzers van de klok – die vorig jaar nog op 100 seconden voor middernacht stonden – iets verder zijn opgeschoven, heeft voornamelijk te maken met de oorlog in Oekraïne. Met enige regelmaat dreigt Rusland daarbij met de inzet van kernwapens en dat laat zien dat escalatie – hetzij met opzet of per ongeluk – een reëel gevaar is, zo betogen de wetenschappers.

Daarnaast wijzen de onderzoekers erop dat Rusland erop blijft hameren dat Oekraïne van plan zou zijn om chemische en biologische wapens in te zetten. Het doet vrezen dat Rusland er zelf over denkt dergelijke wapens – die het volgens experts nog altijd ontwikkelt – in te zetten, aldus het comité.

Spanning in Oekraïne stijgt naar het kookpunt: 5 vragen over het conflict

Op satellietbeelden is te zien dat Russische tanks en artillerie zich verzamelen in de buurt van Koersk. Maar het onderzoek daarnaar, dat digitaal gebeurt, is steeds moeilijker

Wat gebeurt er bij het Russische oefenterrein bij Otresjkovo? Programmeurs van het Conflict Intelligence Team proberen te achterhalen hoe zwaar legermateriaal wordt verplaatst. Makkelijk is dat niet.