web analytics
You are here
Home > Over ons

Korte feiten

Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark op de Veluwe dat in de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke communicatieverbinding vormde tussen Nederland en zijn toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië. Het werd hier gebouwd vanaf 1918 door zijn perfecte lange golf communicatie. Wikipedia

 

Beste bezoekers van deze site,

Vanaf 1990 hebben de website beheerders getracht een voorlichting platform te zijn voor dorp en gebouwen beheerders in dit dorp. Na diverse cursussen gedaan te hebben LOI Website opzetten In ‘ HTML’  en het platform ‘Joomla’, werden wij officieel gevraagd in de ALV na het op houden van de heer De Groot met zijn website “Free France” door een Netwerkprovider vanuit Frankrijk.

Wij hebben dit al die jaren tot tevredenheid van diverse dorpsraad bestuurders gedaan. Na een discussie  in 2016 in een bestuursvergadering tussen het Bestuur van de Dorpsraad Radio Kootwijk en de website- beheerders, hebben we besloten zelfstandig een website op te zetten.

We hopen dat u onze site blijft bezoeken en wensen u veel leesplezier.
De Website beheerders. Rob en Marja.

Top