BOEKBESPREKING: ‘ Het Volk van de Wolf’ < deel 1 van de twaalfdelige serie > over de prehistorie van Amerika door W. Michael Gear en zijn zus Kathleen O’Neal. Gear.

HET EERSTE DEEL VAN DE TWAALF VAN DE VOLKEN IN DE PREHISTORIE

“De prehistorie van de Nieuwe Tijd deel 1-12”

Auteur: W. Michael Gear

W. Michael Gear is the author or co-author with his beloved wife, Kathleen O’Neal Gear, of fifty-seven published novels.  He is a  New York Times, USA Today, and international bestselling author whose work has been translated into 29 languages and has over 17 million copies in print world wide. Both and anthropologist and archaeologist, he brings extraordinary depth and complexity to his characters and settings.  Gear lives on a back country buffalo ranch in Wyoming where he raises outstanding bison, indulges in his passion for large-caliber rifles, and pets his two shelties: Jake and Shannon. Michael can be found at gear-gear.com.

DELEN:

Overzicht

 • De mensen van de vlakte – The morning river
 • Duistere erfenis – Dark inheritance

De prehistorie van de Nieuwe Tijd

 1. Het volk van de wolf – People of the wolf
 2. Het volk van het vuur – People of the fire
 3. Het volk van de aarde – People of the earth
 4. Het volk van de rivier – People of the river
 5. Het volk van de zee – People of the sea
 6. Het volk van de meren – People of the lakes
 7. Het volk van het weerlicht – People of the lightning
 8. Het volk van de stilte – People of the silence
 9. Het volk van de nevel – People of the mist
 10. Het volk van de maskers – People of the masks
 11. Het volk van de uil – People of the owl
 12. Het volk van de raaf – People of the raven

Vlak voor de Grote IJstijd probeert een jonge leider zijn volk ervan te overtuigen dat hen elders een betere toekomst wacht.

Gedreven door honger en de hardnekkig aanhoudende vijandelijkheden van de Anderen, wordt het volk van de jager Rent In Licht gedwongen een nieuw leven te aanvaarden. Tijdens de barre tocht door het Grote IJs komt Rent In Licht echter alleen te staan in zijn pogingen zijn volk ervan te overtuigen dat een betere toekomst binnen bereik is. De Wolf heeft hem immers het pad onderlangs het Grote IJs gewezen. Wolf heeft Rent In Licht geopenbaard dat achter die reusachtige ijswand het beloofde land wacht, de woonplaats van Vader Zon. En daar wil hij heen. Maar er zijn anderen, zoals de oorlogszuchtige Raafjager en de vrouwelijke sjamaan Reiger, die minder verheven idealen nastreven…