Good morning Vietnam! ( day thirteen from the war)

Wat gebeurde er tijdens de eerste dagen van WO II; simpel …. verraad en ……..onbenul.

SOESTERBERG

We hadden een luchtmacht op Soesterberg, helaas alle vliegtuigtanks zaten vol zand door de toenmalige NSBérs

die de aanvallers verheerlijkten.

             Informatie over de verborgen geschiedenis van de voormalige NAVO vliegbasis Soesterberg

ParkVliegbasisSoesterberg.nl

De Ooorlogsjaren (1940-1945)

De vliegbasis Soesterberg onderging in de Tweede Wereldoorlog grote veranderingen in de fysieke vormen, maar de functie van vliegveld bleef gelijk. Het oppervlak werd vergroot, het vliegveld werd gemoderniseerd en de bebouwing uitgebreid. De Duitsers kapten veel bomen en plaatsten zowel hangaars als ook schuilplaatsen. De vliegbasis werd een “Fliegerhorst” met veel  faciliteiten. Zo was er een munitieopslag, een opslag voor mijnen en voor torpedo’s. De veranderingen bij de vliegbasis werden veroorzaakt door het feit dat Soesterberg belangrijk was voor de Slag om Engeland (10 juli 1940 tot 30 oktober 1940) het had een strategische ligging ten opzichte van Engeland. De stevige bodem van de vliegbasis en het feit dat er grote hangaars stonden maakten de basis geschikt voor de zware Duitse bommenwerpers zoals de Dornier Do 217.  Nadat de Slag om Engeland verloren was veranderde de functie in een oefenbasis. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd de vliegbasis volledig verwoest. Wat nog niet door de geallieerde bommen was verwoest werd alsnog door de vertrekkende Duitsers, door de Sprengkommando’s afgemaakt. Pas op 15 augustus 1951 was de basis weer operationeel

Uit zowel eigen verklaringen van mijn vader, schoonvader,de beide opa’s en ooms blijkt dat wij het moesten doen met inferieur materiaal, bajonetten en enkel schots LEE-ENFIELD geweren, terwijl de Duitsers machine pistolen bezaten.

Die lachten ons vierkant uit, de man met de bajonet tegenover de Duitse Beer.