web analytics
You are here
Home > Uncategorized > Bio-massa een leugen?

Bio-massa een leugen?

Hout als duurzame brandstof? Volg de uitzending op TV1 om 19:06 uur vanavond.

Biomassa geldt als een energie neutrale brandstof. De CO2 die we door verbranding van hout uitstoten, wordt door de bossen ook weer opgeslagen. Over die CO2 moeten we nu door Europese regelgeving, verantwoording gaan afleggen. We mogen niet meer oogsten voor biomassa da er bijgroeit in de bossen, want anders lopen we het gevaar dat er teveel CO2 in de atmosfeer komt.Zijn die regels waterdicht? In de studio Gert-Jan Nabuurs van Universiteit vanWageningen, hij is daarnaast lid van een commissie die het ministerie vanEconomische Zaken en Klimaat adviseert over de duurzaamheid van biomassa

.

Lees alles over biomassa onder het hoofdmenu en de uitzending van Zembla van 22 maart 2017.

Top