web analytics
You are here
Home > Uncategorized > Oostvaardersplassen aansluiten op de Veluwe via Horsterwold.

Oostvaardersplassen aansluiten op de Veluwe via Horsterwold.

( bronnen: lokaal Almere van 5 maart en de Stentor 9 maart)

ALMERE – Een groep Almeerders is een petitie gestart om de Oostvaardersplassen te verbinden met andere natuurgebieden. Op die manier kunnen de grote grazers in de winter naar gebieden trekken waar meer beschutting en voedsel te vinden is.

De laatste weken was er veel maatschappelijke onrust rond de grote grazers omdat in wintertijd te weinig voedsel is. Het beleid is om de natuur daarbij zijn gang te laten gaan. Tegenstanders zijn van mening dat de Oostvaardersplassen een besloten gebied is en dat de dieren feitelijk gevangen zitten.
Petitionaris Diederick Huizinga wil zich niet in die discussie mengen. “Ik denk liever op de langere termijn en daartoe willen we het plan Oostvaarderswold uit de kast halen.”

Verbinding

Oostvaarderswold is een economische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het bosgebied Horsterworld bij Zeewolde. Van daaruit kunnen de dieren verder trekken naar de Veluwe en eventueel verder Europa in. Huizinga: “Zomers kunnen de dieren uitstekend in de Oostvaardersplassen terecht, in de wintertijd kunnen ze de beschutting van het Horsterwold zoeken. Het plan bestaat al. Sterker: de verbinding is al bijna klaar.”
Dat het plan Oostvaarderswold nooit volledig is gerealiseerd komt doordat veertien partijen, vooral boeren, bezwaar maakten. De Raad van State gaf hen daarin gelijk.
Huizinga merkt echter dat juist ook boeren zich de afgelopen weken lieten horen. “En ook het politieke krachtenveld kan zijn veranderd.”
Volgens de opstellers van de petitie is alleen de aanleg van ecoduct over de A6 nodig om het plan

Ecoduct

Oostvaarderswold te volooien. “Dat kost natuurlijk geld. Maar daar zijn oplossingen voor. Staatsbosbeheer had eerder al voldoende financiers gevonden. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe groter de druk op de instanties wordt om voor deze oplossing te kiezen.“

De petitie is hier te vinden.

Het Plan uit 2007

Top