web analytics
You are here
Home > Uncategorized > Radio Kootwijk in de media als gebied van Natuur, Rust en Ruimte.

Radio Kootwijk in de media als gebied van Natuur, Rust en Ruimte.

Hedenmorgen werd in het programma Vroege Vogels genoemd als een gebied van rust, ruimte en natuur. Ook werd een nachtwandeling gemaakt op het kootwijkerzand. Als een van de laatste mooie rustgebieden van de Veluwe.

Als u heeft opgelet heeft u ook de boekbespreking van het thema Natuur op Nederland 1 niet gemist in het programma Boeken in de Boekenweek 2018. ( het boek van Kester Freriks over het thema Stilte, Ruimte en Natuur)

boekenweek-2018

boekenweek.nl

KPMG onderzocht het economische belang van natuur en landschap door te kijken naar de omzet in bijvoorbeeld recreatie en toerisme, horeca, cultuur, winning van drinkwater en winning van delfstoffen. Zo wordt er jaarlijks meer dan een half miljard euro omgezet en bieden natuur en landschap werkgelegenheid aan ongeveer zesduizend mensen. Dit is exclusief de omzet en werkgelegenheid in de agrarische sector. Bovendien is de onderzoeker nog aan de voorzichtige kant gebleven. De omzet en werkgelegenheid van toeleverende bedrijven zijn bijvoorbeeld niet meegenomen. Voor de studie zijn diverse ondernemers geïnterviewd waaruit blijkt dat natuur en landschap medebepalend zijn voor het vestigingsklimaat van bedrijven. Een groene omgeving leidt ook tot hogere woningprijzen.

Volgens het KPMG-rapport is het van wezenlijk belang om natuur en landschap in stand te houden en er in te blijven investeren. Niet alleen vanwege het belang voor recreatie, gezondheid, rust en ruimte, maar ook omdat het economisch kapitaal blijkt te zijn. Als natuur en landschap aan kwaliteit inboeten zal dat direct ten koste gaan van de regionale economie en werkgelegenheid. “Dan boeren we letterlijk en figuurlijk achteruit”, aldus gedeputeerde Piet Jansen.

Top