web analytics
You are here
Home > Apeldoorn Vereniging Triangulum

Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Triangulum.

Vereniging voor weer- en sterrenkunde voor de stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – en Zutphen en omstreken.
Triangulum is een vereniging zonder commercieel oogmerk, die beoogt de kennis over het heelal en het klimaat voor geïnteresseerden in de regio Stedendriehoek te vergroten. Zij doet dit door het organiseren van populairwetenschappelijke lezingen door professionele ster- en weerkundigen en door het faciliteren van activiteiten voor en door de leden. Triangulum streeft zowel naar brede toegankelijkheid als hoge kwaliteit.

Agenda WSV volg de link

Top