web analytics
You are here
Home > AED – Komend 3 AED apparaten; dorpskern, tennisbaan en de Gerritsfles.

AED_02

Eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling

 

Handelingenschema voor eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling bij volwassenen:

AED-Eerste hulp

Toelichting op het voorgaand schema
1. Zorg ervoor dat het slachtoffer, de omstanders en u veilig zijn.

2. Kijk of het slachtoffer reageert:

1. Een paar opmerkingen vooraf

De meeste mensen die kunnen reanimeren zullen dit nooit in de praktijk hoeven te brengen. De kans dat de situatie daarom vraagt is namelijk vrij klein. Daarmee is niet gezegd dat het geen zin heeft te leren hoe je moet reanimeren. We verzekeren ons toch ook tegen brand, terwijl de kans dat ons huis in de as wordt gelegd waarschijnlijk niet groter is. Reanimeren leert u voor het geval dat… Zo’n geval komt altijd onverwacht: thuis, op het werk, onderweg, op de camping, tijdens een sporttoernooi…

Er is geen tijd voor paniek, want er staat een leven op het spel. Het is daarom noodzakelijk dat iemand onmiddellijk en trefzeker tot handelen overgaat. De ervaring leert dat paniek voornamelijk voorkomt bij mensen die niet precies weten wat ze in zo’n situatie moeten doen. In het geval van een circulatiestilstand, ademnood of ademstilstand gaat het er niet alleen om dat u de techniek van hartmassage en van mond-op-mond beademing perfect beheerst.

Het is noodzakelijk de hele situatie snel en goed in te schatten

Wat is er met het slachtoffer gebeurd? Zijn er mensen in de buurt die kunnen helpen? Kunt u onmiddellijk tot reanimeren overgaan of moet er eerst iets anders gebeuren? Hoe dan ook, begin altijd zo snel mogelijk te reanimeren. Maar blijf bovenal denken aan uw eigen veiligheid!

Wat is er gebeurd?

We zagen al dat een circulatie- of een ademstilstand verschillende oorzaken kan hebben.

Is de oorzaak een ongeluk met elektriciteit, dan is het nodig er eerst voor te zorgen dat het slachtoffer niet meer onder stroom staat (stroom uitschakelen).
Is er sprake van verslikking waarbij de luchtpijp is geblokkeerd, dan moet u de luchtweg eerst vrijmaken, bijvoorbeeld met de Heimlichmanoeuvre (zie hoofdstuk 5: Luchtwegobstructie door een vreemd voorwerp).
Als het slachtoffer op of pal langs een drukke verkeersweg ligt, is het voor uw eigen veiligheid beter het slachtoffer naar de dichtstbijzijnde veilige plek te verplaatsen.
2. Diagnose stellen

Handelingenschema voor eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling bij volwassenen:

AED-Eerste hulp

Toelichting op het voorgaand schema
1. Zorg ervoor dat het slachtoffer, de omstanders en u veilig zijn.

2. Kijk of het slachtoffer reageert:

Top