web analytics
You are here
Home > Europaweg ( N304) veilig door stoplichten 2019
(eigen foto)

Reconstructie 2019

Dubbele rijstroken en stoplichten gereed

Er zijn afgelopen jaren op de kruisingen diverse (onnodige) ongelukken gebeurd; ook wordt het de laatste jaren kritiek om vanuit de zijwegen op de hoofdweg te komen, laat staan over te steken. Een betere doorstroming was ook vereist, doordat regelmatig auto’s vast stonden vanwege de drukte en dektoevloed vanaf de snelweg A1

( de Provincie Gelderland )

Samen met de gemeenten Apeldoorn en Ede en Rijkswaterstaat hebben we de maatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid, beschermen de fauna of voorkomen vervuiling van het drinkwater.

Terugkeer naar oude situatie, maar wel beter

Door de toename in verkeer, zijn maatregelen nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. De Europaweg is een drukke weg. Het is moeilijk om vanaf de A1, (Hoog Buurloseweg en de Ugchelsegrensweg) de Europaweg op te rijden of over te steken. Daarom worden bij de aansluiting met de A1 en op de kruispunten Hoog Buurloseweg en Ugchelsegrensweg verkeerslichten geplaatst.

Daarnaast krijgt de Europaweg dubbele rijstroken in beide richtingen. In het verleden bestond de Europaweg in beide richtingen ook al uit twee rijstroken. In die tijd waren er ook gevaarlijke situaties bij de kruispunten. Toen is ervoor gekozen om de weg te versmallen naar één rijstrook per rijrichting, zodat het overzichtelijker werd. Nu kiezen we er voor de weg weer te verdubbelen en verkeerslichten te plaatsen.

We voeren de werkzaamheden in twee fasen uit. Tussen oktober 2018 en juni 2019 werken we aan de weg tussen de kruising Van Golsteinlaan/N304 en Apeldoorn. Tijdens de werkzaamheden blijft de N304 bruikbaar voor verkeer, er geldt een aangepaste maximum snelheid van 50km/u.

Tussen september 2019 en het voorjaar van 2020 werken we aan het deel tussen Otterlo en de kruising Van Golsteinlaan/N304. 

Kappen en herplanten

Om ruimte te maken voor de werkzaamheden en de maatregelen is het noodzakelijk in totaal 69 bomen en 137 m2 bos te kappen. Als de werkzaamheden klaar zijn herplanten we bomen en struiken. Daarbij wordt meer geplant dan dat er gekapt is, alleen op een iets andere plek, op een veilige afstand van de weg.

Landschapsverbetering

Vanwege het groene karakter van het gebied, door het aanwezige bos en het kleinschalige oude agrarische landschap, is het wenselijk dat de brede middenbermen van de N304 beplant zijn. Plaatselijk is dit op het moment niet het geval en is er sprake van een open en breed wegprofiel. Door het toevoegen van bomen en struikgewas wordt het groene karakter versterkt. Op de meeste plaatsen planten we bomen in de middenberm. Op delen waar geen ruimte is voor bomen, kiezen we waar mogelijk voor struikgewas in de vorm van krentenbomen. De krentenboom is ecologisch waardevol, bloeit in de lente en heeft prachtige herfstkleuren. Tussen de Hoog Buurloseweg en Ugchelsegrensweg is geen ruimte in de middenberm om struikgewas te planten.

Het is belangrijk dat de weggebruiker de inrichting van de weg als prettig en veilig ervaart. Onze aandacht gaat uit naar het behouden van zicht rondom de rijbaan en richting de kruisingen.

Top