DE HERVORMINGSDAG 500 JAAR GELEDEN | MAARTEN LUTHER EN ZIJN 95 STELLINGEN AAN DE KERKDEUR.!

Het is vandaag Hervormingsdag. De dag waarop Maarten Luther – 503 jaar geleden – zijn 95 stellingen publiceerde. En die stellingen veranderden de wereld.

Het is 1517 en de Augustijner monnik Maarten Luther zet 95 stellingen op papier. Het is een tamelijk gewaagde onderneming, want de stellingen kaarten stuk voor stuk misstanden in de katholieke kerk aan. Het is zeker niet Luthers bedoeling om de katholieke kerk zo zwart of kapot te maken: hij hoopt dat de stellingen – die hij op 31 oktober 1517 publiceert – een kerkhervorming teweegbrengen waaruit de katholieke kerk als een nieuwe, gelouterde kerk verrijst. Wat hij op dat moment ongetwijfeld niet heeft voorzien, is dat hij het startschot geeft van een kerkscheuring die de wereld in tal van aspecten voorgoed zou veranderen…Het Scientias.nl-archief zit vol met ‘pareltjes’: artikelen waar we trots op zijn, die een interessante discussie hebben losgemaakt of waarin mensen aan het woord komen met een vernieuwende en verrassende kijk op wetenschappelijk gerelateerde kwesties. Het is eigenlijk zonde dat die artikelen naarmate de tijd vordert, wat stoffig worden. En dus stoffen we er zo af en toe eentje af en plaatsen ‘m opnieuw. Dit is zo’n ‘gouwe ouwe’. Het artikel verscheen in september 2017 op de site, maar heeft aan actualiteitswaarde nog niets ingeboet. Enjoy!

Hoe het allemaal begon
“De belangrijkste aanleiding voor het optekenen van de 95 stellingen was de handel in aflaten,” vertelt professor Judith Pollmann, historicus aan de Universiteit Leiden, aan Scientias.nl. Wie een zonde begaan had, kon vergeving verkrijgen door een aflaat te kopen. En geleidelijk aan was er een levendige handel in aflaten ontstaan, die de kerkkas flink spekte. Daar was in de jaren voor 1517 al enige kritiek op geweest: velen zagen het als een oneigenlijke manier om geld te verdienen. “Maar Luthers analyse van deze misstanden gaat veel dieper.” De aflatenhandel is gebaseerd op het idee dat het de zonden kan vergeven. “Christus was gestorven voor alle gelovigen, maar de kerk beheerde de voorraad genade die door de kruisdood beschikbaar was gekomen.

Die genade werd uitgedeeld via de sacramenten en kon door goede werken worden verdiend. Het staat haaks op wat Luther gelooft. Namelijk dat niemand de genade door zijn eigen werken ‘verdient’, en dat geloof, en dus genade, alleen van God komen, Wat Luther dus eigenlijk zegt, is dat God over de genade gaat en dat de priesters daar niet voor nodig zijn. Hij introduceert daarmee een radicaal nieuw idee over de rol van de kerk: deze moet volgens hem niet langer als de beheerder van de genade gezien worden.”

Learning Hebrew OnlineWith Our Proven Teaching Method There Is No Way You Won’t Speak Hebrew

Hebrew – The Language of Life

The Hebrew language has been with us for so many years. Our Biblical heroes have spoken it, great poets have used it in describing their yearning to return to the Holy land and Zionists have built an entire country on the foundations of this beautiful language.

#

Modern or Biblical?

The table below presents our Biblical Hebrew and Modern Hebrew courses. Check it out and choose the right Hebrew course for you.

Biblical Hebrew courseCourseModern Hebrew course
A deeper understanding of the scriptures through the original language.Why learn?The ability to communicate with the Israeli people and feel at home in Israel
Basic understanding of the BiblePrevious knowledgeNo previous background is required
Class presentations, translated texts, recordings and assignments.Study materialsClass presentations, texts, dialogues, lexicons and assignments.
Second language: Hebrew taught in student’s languageLanguage used in classAcquisition method: Hebrew taught in Hebrew
Analytical skills for the interpretation of the Scriptures.Acquired skillsLanguage skills for live/cultural and literary communication.
#

Learn Hebrew Online

So Modern Hebrew or Biblical Hebrew? Are you learning Hebrew to communicate better with your Israeli cousin? To lead business conversation with Israelis? To lead a full conversation on Shabbat dinner? Or do you feel the desire to discover the Scriptures in their original meanings? Get closer to the ancient and magical land of Israel?
Fill in the form on the right and let us know what Hebrew language is your Hebrew language. Soon, an academic advisor will contact you and find the right Hebrew course for you!