Deze week uit het wekelijks vaktijdschrift V&A 30 van 4 december 2020 ” De CE ( CONFORMITE EUROPEENNE) markering in en buiten de EER (D.I. alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)”. ( MKB: wat weet u ervan???…)

CE MARKERING: Gewijzigd op: 06-01-2020

Wie moet waaraan voldoen binnen de EER! ( de EU en Noorwegen en IJsland en Liechtenstein…………) ?

Elke fabrikant, producent, ontwerper en importeur die zijn producten op de Europese markt verhandelt, moet de conformiteitsverklaring hebben opgesteld. Deze verklaring geeft aan dat de veiligheid van mens, dier en milieu in overeenstemming is met de geldende EU-richtlijnen.

Zo moet een fabrikant ervoor zorgen dat zijn elektrische apparatuur geen storende magnetische straling veroorzaakt. Dit en vele andere risico’s moeten in het technisch dossier (TD) van het product worden behandeld voordat het op de Europese markt wordt gebracht.

Dit dossier bevat specificaties, CE-testrapporten, gebruiksaanwijzingen, keuringscertificaten en een verklaring (certificaat) van overeenstemming.

( lees na de onderstaande 7 december preview verder onderaan in deze pagina!)

_____________________________________________________________________________

Let op MKB: op de site van de Rijksoverheid in Actueel: Vanaf 7 december brandstofprijsvergelijking bij tankstations!!!!

Lees onderstaande preview:

Bij bemande tankstations langs de snelweg vindt u vanaf 7 december 2020 de gemiddelde brandstofprijzen van 6 brandstoffen: benzine, diesel, lpg, elektriciteit, waterstof en groen gas (cng) (biobrandstof gas).

Door hierin inzicht te geven hoopt de overheid dat u alternatieve brandstoffen beter meeweegt bij de aankoop van een nieuwe auto. De brandstofprijsvergelijking is gebaseerd op het gemiddelde verbruik per 100 km.

Benzine, elektrische, hybride – er bestaan allerlei soorten auto’s. Gaat u binnenkort een auto aanschaffen? Dan wilt u natuurlijk weten welke auto de beste keuze is voor u.

Eén van de factoren die daarbij een rol speelt, is de brandstofprijs. Daarom is de brandstofprijsvergelijking in Europa verplicht gesteld. RVO voert de verplichting uit voor Nederland.

Waarom een brandstofprijsvergelijking?

Op dit moment rijden de meeste Nederlanders op grotendeels fossiele brandstoffen: benzine, diesel en lpg.

Door het gebruik van fossiele brandstoffen, stoten auto’s broeikasgassen uit. Deze gassen zijn slecht voor het klimaat.

Er zijn steeds meer betaalbare auto’s verkrijgbaar die minder of geen broeikasgassen uitstoten tijdens het rijden, zoals auto’s die rijden op elektriciteit of waterstof.

Ook rijden er auto’s op hernieuwbare brandstoffen, zoals groen gas.

De prijsvergelijking die u bij de tankstations ziet, geeft een prijsindicatie van deze brandstoffen per 100 km. Daarmee wil de overheid eraan bijdragen dat u bij de keuze voor een nieuwe auto de alternatieve brandstoffen beter meeweegt.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

De CE-markering

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Wikipedia

Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Wat weet u ervan?

Productgroepen

Direct naar de richtlijnen per productgroep

De wettelijke eisen zijn vastgelegd in 27 productspecifieke Europese richtlijnen en verordeningen. Tot de productgroepen waarvoor CE-markering is vereist behoren onder andere machines, liften, gastoestellen, drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, elektrische en elektronische apparatuur, pleziervaartuigen, explosieven, pyrotechnische artikelen en speelgoed. De website van de Europese Commissie geeft een beknopt overzicht van productgroepen die onder CE-markering vallen.

Soms valt een product onder meerdere richtlijnen die CE-markering vereisen. Produceert u goederen die niet onder deze richtlijnen vallen? Dan mag u geen CE-markering toepassen.

CE-merkteken

De CE-markering is herkenbaar aan het bekende CE-merkteken en moet worden aangebracht op het product of een daarop aanwezig gegevensplaatje. Is dit technisch niet uitvoerbaar, dan mag men de CE-markering aanbrengen op de productverpakking of op een begeleidend document.

CE-merkteken

Doel van CE-markering

De CE-markering heeft 2 doelen:

  • bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER;
  • harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen

Doel van CE-markering

De CE-markering heeft 2 doelen:

  • bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER;
  • harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid.

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER.

Verantwoordelijkheden ondernemers

Met CE-markering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en). Hiertoe moet een fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen, zonodig gebruiksaanwijzingen meeleveren en de CE-markering aanbrengen op zijn product. Zie het stappenplan CE-markering of doe de Regelhulp CE-markering.

Op het product moeten ook de naam en het adres van de fabrikant worden vermeld. In veel gevallen eisen de richtlijnen dat de fabrikant zijn product laat testen door een ‘notified body’, een onafhankelijke, door de overheid aangemelde keuringsinstantie.

Bij import van een product van buiten de EER moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen voor CE-markering heeft genomen. En of de fabrikant op verzoek van een markttoezichthouder de vereiste technische documentatie kan leveren. Behalve naam en adres van de fabrikant moeten ook die van de importeur op het product worden vermeld.

Verhandelt een importeur of distributeur een product onder eigen naam of handelsmerk? Dan neemt hij daarbij feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. De importeur of distributeur moet dan voldoende informatie over het ontwerp en de fabricage van het product hebben.

Hoe nu verder?

Volg de aanwijzingen op het stappenplan CE-markering en raadpleeg alle EU-richtlijnen en –verordeningen die van toepassing zijn op uw product(en).

Meer informatie

Voor vragen neemt u contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op telefoonnummer (088) 042 42 42.

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Uitgelicht

Regelhulp CE-Markering

Deel deze pagina

TwitterLinkedInFacebook

  • voor productveiligheid en -gezondheid.

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen.

Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER!!!!!….

Verantwoordelijkheden de ondernemers zijn:

Met CE-markering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en)

Doel van CE-markering

De CE-markering heeft 2 doelen:

  • bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen);
  • harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)voor productveiligheid en -gezondheid.

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER.

Verantwoordelijkheden ondernemers

Met CE-markering verklaart de fabrikant:
onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en).

Hiertoe moet een fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen,

zonodig gebruiksaanwijzingen voor de EU conform de EU verschillende talen meeleveren en de CE-markering aanbrengen op zijn product. Zie het stappenplan CE-markering of doe de Regelhulp CE-markering.

Op het product moeten ook de naam en het adres van de fabrikant worden vermeld.

In veel gevallen eisen de CE richtlijnen dat de fabrikant zijn product laat testen door een ‘notified body’, een onafhankelijke, door de overheid aangemelde keuringsinstantie.

Bij import van een product van buiten de EER (bv. Het VK in de toelomst per 1 januari 2021) moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen voor CE-markering heeft genomen.

  1. En/of de fabrikant op verzoek van een markttoezichthouder de vereiste technische documentatie kan leveren.
  2. De eventueel benodigde (technische) gebruiksaanwijzing in de diverse talen van de EER.(alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)
  3. Behalve naam en adres van de fabrikant moeten ook die van de importeur op het product worden vermeld.

Verhandelt een importeur of distributeur een product onder eigen naam of handelsmerk?

Dan neemt hij daarbij feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over.

De importeur of distributeur moet dan voldoende informatie over het ontwerp en de fabricage van het product hebben.

Hoe nu verder?

Volg de aanwijzingen op het stappenplan CE-markering en raadpleeg alle EU-richtlijnen en –verordeningen die van toepassing zijn op uw product(en).

Meer informatie

Voor vragen neemt u contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op telefoonnummer (088) 042 42 42.

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Uitgelicht

Regelhulp CE-Markering

Deel deze pagina

TwitterLinkedInFacebook

. Hiertoe moet een fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen, zonodig gebruiksaanwijzingen meeleveren en de CE-markering aanbrengen op zijn product. Zie het stappenplan CE-markering of doe de Regelhulp CE-markering.

Op het product moeten ook de naam en het adres van de fabrikant worden vermeld. In veel gevallen eisen de richtlijnen dat de fabrikant zijn product laat testen door een ‘notified body’, een onafhankelijke, door de overheid aangemelde keuringsinstantie.

Bij import van een product van buiten de EER moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen voor CE-markering heeft genomen. En of de fabrikant op verzoek van een markttoezichthouder de vereiste technische documentatie kan leveren. Behalve naam en adres van de fabrikant moeten ook die van de importeur op het product worden vermeld.

Verhandelt een importeur of distributeur een product onder eigen naam of handelsmerk? Dan neemt hij daarbij feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. De importeur of distributeur moet dan voldoende informatie over het ontwerp en de fabricage van het product hebben.

Hoe nu verder?

Volg de aanwijzingen op het stappenplan CE-markering en raadpleeg alle EU-richtlijnen en –verordeningen die van toepassing zijn op uw product(en).

Meer informatie

Voor vragen neemt u contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op telefoonnummer (088) 042 42 42.

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Uitgelicht

Regelhulp CE-Markering

Deel deze pagina

TwitterLinkedInFacebook