CU Apeldoorn: waar blijft vluchtplan voor Radio Kootwijk?

RADIO KOOTWIJK MET VOOR DE 40 HUIZEN SLECHTS EEN TOEGANGS WEG OM AAN DE BRAND TE ONTKOMEN

Nog altijd beschikt Radio Kootwijk niet over een vluchtplan, dat in gang wordt gezet in het geval van calamiteiten. ChristenUnie Apeldoorn eist opheldering van het college van burgemeester en wethouders. 

Eind 2015 is al met de gemeente afgesproken dat er een vluchtplan zou worden opgesteld. Met behulp daarvan moeten bewoners, werknemers en recreanten zich bij calamiteiten in veiligheid kunnen stellen.

De fractie van de ChristenUnie (CU) is benieuwd naar de stand van zaken. Is het vluchtplan inmiddels al in de maak en zo ja, wanneer is het dan precies gereed?

Brandgevoelig 

Juist in Radio Kootwijk, dat is gelegen in het hart van de brandgevoelige Veluwe en ontsloten door slechts één officiële toegangsweg, is een vluchtplan van groot belang, heeft de dorpsraad herhaaldelijk betoogd. 

In 2012 werd het dorp opgeschrikt door heidebranden op twee locaties, waardoor vluchtroutes waren geblokkeerd.

HET ONDERWERP WERD IN 2015, 2018 OP DEZE SITE GEZET EN IN 2018 DOOR DE C.U. BIJ B&W VAN DE GEMEENTE APELDOORN AANGEKAART EN OOK DOOOR DE TOENMALIG VOORZITSTER VAN ONS BUURTSCHAP OP HET SOCIALE FRONT: TWITTER GEZET EN HET IS NU januari 2021 EN STEEDS NIET GEREGELD, LEVE DE POLITIEK… DAAR GAAN WE DUS NIET VOOR KLAPPEN !!!