HET NATIONAAL PARK; DE HOOGE VELUWE

CAREX ERICETORUM

Een onderzoek naar de zeldzame plant de heidezegge op de Hooge Veluwe

Hooge Veluwe, 12-08-2014, de kidsafari

Stadsblad, woensdag 6 januari 2021.

HET LANDSCHAP IN HET NATIONAAL PARK DE HOOGE VELUWE IS STERK AFWISSELEND. VAN OPEN KARAKTER TOT STERK BEGROEID MET WATER PARTIJEN EN STUIFZANDEN.

DIT BIEDT DAN GOEDE CONDITIES VOOR DE BIODIVERSITEIT. IN HET KADER VAN BEDREIGDE PLANTEN EN DIER SOORTEN IS NU OP DE VELUWE IN DE MAAND NOVEMBER 2020 DE HEIDE ZEGGE ( CAREX-ERICETORUM ) UITGEPLANT.

DEZE PLANTEN WERDEN OPGEKWEEKT VAN ZADEN DIE ZIJN VERZAMELD IN HET PARK ZELF; ACTIEPLAN HEIDE ZEGGE.

DE HEIDE ZEGGE IS EEN ZEER ZELDZAME VAN DE SOORT HOLGRASSEN.

DE HOOGE VELUWE ALS PARK IS DAN EEN ONMISBARE HABITAT VOOR DEZE BEDREIGDE SOORT DIE GROTENDEELS IN HET PARK GROEIT.

SAMEN MET DE WAGENINGSE UNIVERSITEIT WERD IN 2018 EEN ACTIE PLAN OPGEZET, OMDAT DE SOORT OP EEN AANTAL PLEKKEN TOCH ACHTERUIT GING OM DE ACHTERUITGANG IN HET PARK TE STOPPEN.

AAN DE HAND VAN BODEM MONSTERS EN DE VITALITEIT VAAN DE SOORT WERDEN OPTIMALE STANDLAATSEN INGEDEELD EN DAAR DE NIEUWE PLANTEN UITGEZET.WE HOPEN DAN DAT WE DEZE UITHEZETTE PLANTEN IN MEI ZIEN BLOEIEN IN HET PARK.

DE BLOEI VAN DE HEIDE ZEGGE