Wilde zwijnen van jachttrofee tot last op de Veluwe! ( Een invasieve ingevoerde exoot?)

Veluwe wat hoort er en wat niet?

Vanuit de oertijd gezien was de Veluwe een grote zandverstuiving, nadat de gletsjers uit de ijstijd zich hadden teruggetrokken.

DE VELUWE EEN GROTE ZANDVERSTUIVING

Als men door het heuvelachtige gebied van de Zuidoost Veluwe loopt, kan men zich nauwelijks voorstellen dat in de voorlaatste ijstijd, 238.000 tot 128.000 jaar geleden, ook hier immense gletsjers lagen, die het noordelijk deel van Nederland met een dikke laag ijs bedekten. Deze gletsjers bereikten vanuit Scandinavië ons land via het dal van de Eem in het westen en het dal van de IJssel in het oosten tot de globale grens Nijmegen Vogelenzang.


Daarna was de Veluwe het gebied van heide en schapenteelt.

Nadat het laatste wild zwijn in Nederland in 1826 het leven had gelaten door menselijk ingrijpen, heeft Prins Hendrik ze in 1907 weer ingevoerd in de Kroondomeinen………

Het voorkomen van wilde zwijnen is nu officieel gelegitimeerd in drie leefgebieden: Veluwe, Meinweg en Meerlebroek. Daarbuiten geldt het nulstand beleid.

Vanuit daar werden er bossen aangeplant nodig en vereist voor de mijnbouw in Limburg en en elders. Het wilde zwijn voelde er zich vanuit Duitsland thuis. Het is geen organieke bestandssoort van de Veluwe.

Enkele opmerkelijke artikelen:

1) Record afschot wilde zwijnen door voedseltekort in Veluwse bossen

n de afgelopen drie maanden zijn er op de Veluwe 5000 wilde zwijnen afgeschoten, een record. Nooit eerder werden er in zo korte tijd zo veel dieren gedood in het natuurgebied. De wildbeheerders zeggen dat het afschieten dit jaar relatief gemakkelijk gaat: er is weinig voedsel, waardoor de zwijnen vaker de bossen uit komen.

Dit seizoen leven er ongeveer 10.000 wilde zwijnen in het natuurgebied en dat zijn er veel te veel. Het is de bedoeling dat er maximaal 1350 overblijven.

Volgens de eigenaren van de bossen, onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap, is er op de Veluwe slechts ruimte voor een beperkt aantal wilde zwijnen. Meer dan 1350 is slecht voor de kwaliteit van de bossen, omdat de dieren de jonge aanwas opvreten. Ook zouden er dan meer aanrijdingen zijn.

In aantal geëxplodeerd

De wildbeheerders slagen er al jaren niet meer in om het aantal wilde zwijnen op het gewenste aantal te houden. Sterker nog, hun aantal op de Veluwe is de afgelopen twee jaar geëxplodeerd. In 2019 waren er nog 4800 wilde zwijnen en afgelopen zomer dus al 10.000.

2) Wilde zwijnen te koop op Marktplaats

Geplaatst op: 26 juli

Vorige week ontstond er enige onrust onder dieren- en natuurliefhebbers omdat er op Marktplaats biggen van het wilde zwijn plus hun ouders te koop werden aangeboden. Onze eerste reactie was: dit moet toch illegaal zijn! Het wilde zwijn is een beschermde, inheemse diersoort, en die kun je niet zo maar in een hok stoppen en verhandelen. Wij hebben dan ook onmiddellijk de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) gewaarschuwd.

3) LNV heeft geen zicht op aantal wilde zwijnen in Nederland

Het ministerie van LNV heeft op dit moment geen idee hoeveel wilde zwijnen er in Nederland zijn. Ook kan het ministerie geen schatting geven. Dit staat te lezen in een rapport waarin de stand van zaken wordt beschreven, voor wat betreft wilde zwijnen en risico’s op verspreiding van Afrikaanse Varkenspest (AVP). Er wordt dit jaar wel onderzoek gedaan naar de aantallen.

Tussen half 2018 en februari 2020 zijn er ruim 2500 wilde zwijnen afgeschoten in Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland. Deze afschot moet voorkomen dat er te veel wilde zwijnen in Nederland komen, waardoor het risico op verspreiding van AVP groter wordt.

Provincies zien volgens LNV meer het belang in van het reduceren van het aantal wilde zwijnen in Nederland. Wilde zwijnen zijn een groot risico voor verspreiding van Afrikaanse varkenspest. Het ministerie van Landbouw, provincies, en belangenbehartigers zoals de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO werken al langer samen om AVP in Nederland buiten de deur te houden.

De provincies hebben veel stappen gezet en concrete maatregelen genomen om het beheer van zwijnen te intensiveren, schrijven de vier provincies en het ministerie van LNV in het rapport.

„Een belangrijk effect van alle acties is dat de boodschap dat reductie belangrijk is bij betrokken partijen is aangekomen. Er is bij beleidsmakers van de provincies, bij jagers en bij boeren meer aandacht gekomen voor de risico’s van AVP en noodzaak tot beheer van zwijnenpopulaties. Het besef van urgentie is er in alle vier provincies”, aldus LNV en de provincies.

Geen goede methode

„Er is geen goede methode om het aantal wilde zwijnen in een gebied vast te stellen. Cijfers van afschot zijn bekend, maar deze zeggen niet één op één iets over mogelijke reductie of over populatieomvang. Datzelfde geldt ook voor cijfers over verkeersslachtoffers of over schade of over observaties in het veld. Deze indicatoren zijn niet één op één gerelateerd aan aantallen zwijnen. De efficiëntie en het effect van het beheer hangen onder andere af van de dichtheid zwijnen, of het nieuwe of oude gebieden betreft, waar wilde zwijnen worden aangetroffen, en de ervaring van de jagers. Dit kan alleen kwalitatief worden aangegeven en is niet te kwantificeren“, stellen het ministerie en de vier provincies. De cijfers kunnen mogelijk wel een trend weergeven. „aar de periode waarover nu wordt gesproken (oktober 2018-februari 2020) is te kort, omdat veel middelen pas onlangs beschikbaar zijn gekomen en nog onvoldoende cijfers zijn verkregen.”

Daarnaast hebben de provincies samen met de faunabeheereenheden/wildbeheereenheden/jagers de afgelopen tijd nodig gehad bekend te raken met de nieuwe middelen en methoden en hoe ze deze op een veilige manier kunnen inzetten. Er is er tijd nodig om ervaring op te doen met de nieuwe middelen/methoden.


De voortdurende overlast van de zwijnen.

Volgens Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland vormen de zwijnen een gevaar voor automobilisten, zorgen ze voor overlast in tuinen, eten het bos op en wroeten ze de bosbodem kapot, waardoor er niets meer zou willen groeien en de natuur uit balans is. De grootste schade zou echter plaatsvinden aan landbouwgewassen.

De gemeente Ermelo zet camera’s in om erachter te komen hoeveel zwijnen er zich in de bebouwde kom ophouden. Ook zijn de looproutes van de dieren in kaart gebracht, zodat ze effectief kunnen worden verjaagd. De gemeente wordt al jaren overspoeld door zwijnen, maar de dieren vestigen zich nu ook in de bebouwde kom.
Containerzwijnen

De slimme zwijnen worden ook wel containerzwijnen genoemd, omdat ze het gemunt hebben op afvalcontainers en kliko’s. De dieren spitten voortuinen om en weten toch over wildroosters te komen. De gemeente heeft speciale verjaagteams opgezet die de zwijnen verdrijven met alarmpistolen en honden. Op die manier moeten de zwijnen weer schuw worden voor mensen.
Ook zwijnenprobleem in Epe

Eerder zorgden zwijnen al voor overlast in de bebouwde kom van Epe. Omdat de problemen daar niet opgelost werden door verjagen, kreeg de gemeente toestemming van de provincie om de dieren in de bebouwde af te schieten.

Wegrennen

Hondenbezitters staan regelmatig oog in oog met zwijnen. Nu veel zeugen biggen hebben, kunnen ze agressief zijn. Boswachter Henne de Ruiter: ‘Het beste kun je dan veel lawaai maken en het op een rennen zetten. We hebben het meegemaakt dat een hond werd aangevallen en werd opengereten door de slagtanden.’