Het Nieuwe Kabinet ( vergroend!)

Met 2 ministers die eruit springen: n.l.; de nieuwe minister van Volksgezondheid ons bekend uit de media dhr.Kuipers en de minister Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf (D66)( bronnen RTL en NOS)

Het nieuwe kabinet-Rutte IV is rond. Dit zijn de beoogde bewindslieden op een rij. De komende dagen zal formateur Mark Rutte iedereen ontvangen. Op 10 januari wordt iedereen door koning Willem-Alexander beëdigd en volgt de traditionele bordesfoto.

Dit zijn de nieuwe bewindslieden in het kabinet-Rutte IV

Algemene Zaken
Mark Rutte (VVD): Minister-president, tevens minister van Algemene Zaken

Buitenlandse Zaken
Wopke Hoekstra (CDA): Minister van Buitenlandse Zaken
Liesje Schreinemacher (VVD): Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Justitie en Veiligheid
Dilan Yesilgöz (VVD): Minister van Justitie en Veiligheid
Franc Weerwind (D66): Minister voor Rechtsbescherming
Eric van der Burg (VVD): Staatssecretaris Asiel en Migratie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hanke Bruins Slot (CDA): Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hugo de Jonge (CDA): Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Alexandra van Huffelen (D66): Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Robbert Dijkgraaf (D66): Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dennis Wiersma (VVD): Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Gunay Uslu (D66): Staatssecretaris Cultuur en Media

Financiën
Sigrid Kaag (D66): Minister van Financiën
Marnix van Rij(CDA): Staatssecretaris Fiscaliteit
Aukje de Vries (VVD): Staatssecretaris Toeslagen en Douane

Defensie
Kajsa Ollongren (D66): Minister van Defensie
Christophe van der Maat (VVD): Staatssecretaris van Defensie

Infrastructuur en Waterstaat
Mark Harbers (VVD): Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Vivianne Heijnen (CDA): Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Economische Zaken en Klimaat
Micky Adriaansens (VVD): Minister van Economische Zaken
Rob Jetten (D66): Minister voor Klimaat en Energie
Hans Vijlbrief (D66): Staatssecretaris Mijnbouw

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Henk Staghouwer (ChristenUnie): Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Christianne van der Wal (VVD): Minister voor Natuur en Stikstof

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Karien van Gennip (CDA): Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Carola Schouten (ChristenUnie): Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ernst Kuipers (D66): Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Conny Helder (VVD): Minister voor Langdurige Zorg en Sport
Maarten van Ooijen (ChristenUnie): Staatssecretaris Jeugd en Preventie

Ministerie van Algemene Zaken:

Minister-president – Mark Rutte (VVD)

Mark Rutte (VVD; geboren 14 februari 1967 in Den Haag). Loopbaan: studeerde geschiedenis in Leiden. Ging in 1992 aan de slag bij Unilever, was onder meer personeelsmanager bij Calvé. Daarna werd hij staatssecretaris van Sociale Zaken (2002-2004) en van Onderwijs (2004-2006). Won in 2006 nipt een veelbesproken strijd om het VVD-lijsttrekkerschap van Rita Verdonk. Van 2006 tot 2010 was hij fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Sinds 2010 is hij premier.

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Minister van Buitenlandse Zaken – Wopke Hoekstra (CDA) vicepremier

Wopke Hoekstra (CDA; geboren 30 september 1975 in Bennekom). Loopbaan: studeerde rechten in Leiden en haalde daar ook zijn propedeuse geschiedenis. Werkte voor Shell in Berlijn, Hamburg en Rotterdam. Werkte voor organisatieadviesbureau McKinsey (2006-2017). Werd lid van de Eerste Kamer (2011-2017). Werd in 2017 benoemd tot minister van Financiën. Werd begin 2021 gekozen tot lijsttrekker van het CDA.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – Liesje Schreinemacher (VVD)

Liesje Schreinemacher (VVD; geboren 13 mei 1983 in Rotterdam). Loopbaan: studeerde communicatiewetenschappen in Amsterdam, politieke wetenschappen in Parijs en rechten in Amsterdam en Leiden. Was politiek assistent van Kamerleden Remkes en Hennis-Plasschaert en adviseur van Hennis op het ministerie van Defensie. Is sinds 2019 lid van het Europees parlement.

Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Minister van Justitie en Veiligheid – Dilan Yeşilgöz (VVD)

Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD; geboren 18 juni 1977 in Ankara, van Koerdische afkomt, verhuisde als kind naar Nederland). Loopbaan: studeerde sociaal-culturele wetenschappen in Amsterdam. Werd eerst lid van GroenLinks, SP en PvdA. Zat van 2014 tot 2017 in de gemeenteraad van Amsterdam namens de VVD en van 2017 tot 2021 in de Tweede Kamer. Is sinds mei 2021 staatssecretaris, verantwoordelijk voor Klimaat en Energie.

Minister voor Rechtsbescherming – Franc Weerwind (D66)

Minister voor Rechtsbescherming – Franc Weerwind (D66)

Franc Weerwind (D66, geboren 22 september 1964 in Amsterdam). Loopbaan: studeerde bestuurskunde in Leiden en werd tegelijk met koning Willem-Alexander lid van studentenvereniging Minerva. Was vanaf 2000 gemeentesecretaris van achtereenvolgens Leiderdorp en Wormerland voor zijn benoeming tot burgemeester van Niedorp (2004) en Velsen (2009). Een van de oprichters en bestuurslid van de Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname. Is sinds 2015 burgemeester van Almere. In zijn vrije tijd verdiept hij zich in Nederlandse keramiek uit de periode 1880-1940.

Staatssecretaris Asiel en Migratie – Eric van der Burg (VVD)

Eric van der Burg (VVD; geboren 9 oktober 1965 in Amsterdam). Loopbaan: werd jong lid van de VVD en was van 1992 tot 1997 stadsdeelwethouder in Amsterdam-Zuidoost. Zat tussen 2001 en 2020 in de gemeenteraad van de hoofdstad, waaronder jarenlang als fractievoorzitter van de VVD. Van 2010 tot 2018 was hij daar wethouder. Sinds 2019 zit hij in de Eerste Kamer namens de liberale partij.

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Hanke Bruins Slot (CDA)

Hanke Bruins Slot (CDA; geboren 20 oktober 1977). Loopbaan: studeerde aan de Universiteit Utrecht en werd in 2007 beroepsmilitair. Werkte enkelen jaren al op het ministerie van Binnenlandse Zaken en kwam voor het CDA in 2010 de Tweede Kamer. Was fractiespecialist op het gebied van defensie en sport. Werd in 2019 gedeputeerde in Utrecht, verantwoordelijk voor onder meer landbouw, natuur, bodem en water.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening – Hugo de Jonge (CDA)

Hugo de Jonge (CDA; geboren 26 september 1977 in Bruinisse). Loopbaan: begint na de havo in 1999 als leraar in Rotterdam. Start zijn politieke carrière in 2004 als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van het CDA. Wordt in 2010 wethouder van Onderwijs, Jeugd en Gezin in Rotterdam. In 2017 benoemd tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier van het kabinet-Rutte III. Laat in juli 2020 partijgenoot Pieter Omtzigt nipt achter zich bij de lijsttrekkersverkiezing van het CDA, maar trekt zich later terug vanwege zijn ministerschap tijdens de coronapandemie en druk vanuit zijn eigen partij.

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering – Alexandra van Huffelen (D66)

Alexandra van Huffelen (D66; geboren 21 juli 1968 in Leiden) Loopbaan: studeerde bestuurskunde en werkt vanaf 1992 als ambtenaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Tussen 2000 en 2010 werkt ze voor Essent, wordt daarna wethouder in Rotterdam. In 2014 wordt ze algemeen directeur voor het Gemeentelijke Vervoerbedrijf Amsterdam. Ze wordt begin 2020 benoemd tot staatssecretaris van Financiën, en moet zich buigen over de afhandeling van het toeslagenschandaal.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Robbert Dijkgraaf (D66)

Robbert Dijkgraaf (D66; geboren 24 januari 1960 in Ridderkerk). Loopbaan: studeerde natuurkunde in Utrecht. Werd in 1992 hoogleraar mathematische fysica in Amsterdam. Kreeg in 2003 de Spinozapremie, de hoogste wetenschapsprijs in Nederland. Was van 2008 tot 2012 president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Sinds 2012 is hij directeur van een prestigieus onderzoeksinstituut aan de Amerikaanse universiteit Princeton. Was in 2013 heraut der wapenen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Speelt dwarsfluit om tot rust te komen.

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs – Dennis Wiersma (VVD)

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs – Dennis Wiersma (VVD)

Dennis Wiersma (VVD; geboren 19 februari 1986 in Franeker). Loopbaan: studeerde sociologie in Groningen en bestuur en beleid in Utrecht. Was vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (2009-2010) en voorzitter van FNV Jong (2011-2013). Zat van 2017 tot 2021 in de Tweede Kamer voor de VVD. In augustus 2021 werd hij staatssecretaris van Sociale Zaken. Hij begon op de mavo.

Staatssecretaris Cultuur en Media – Gunay Uslu (D66)

Gunay Uslu (D66; geboren 1972 ). Loopbaan: momenteel werkzaam als cultuurhistoricus en gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Is voorzitter van de Raad van Toezicht van Eye Filmmuseum Amsterdam en lid van de adviesraad van het Mauritshuis en de Vereniging Rembrandt. Is de zus van Atilay Uslu, de oprichter van vakantieorganisatie Corendon. Bij het bedrijf van haar broer is Uslu sinds de oprichting in 2000 betrokken, onder meer als Director Development.

Ministerie van Financiën:

Minister van Financiën – Sigrid Kaag (D66) vicepremier

Sigrid Kaag (D66; geboren 2 november 1961 in Rijswijk), tevens vicepremier. Loopbaan: studeerde Arabisch in Utrecht, Midden-Oostenstudies in Caïro, internationale betrekkingen in Oxford en politiek en economie in Exeter. Werkte daarna voor de Verenigde Naties. Zag in 2013 en 2014 toe op vernietiging van chemische wapens in Syrië. Werd in 2017 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en dit jaar ook minister van Buitenlandse Zaken. Stapte in september op vanwege de chaotisch verlopen evacuatie van mensen uit Afghanistan.

Staatssecretaris Fiscaliteit – Marnix van Rij (CDA)

Marnix van Rij (CDA; geboren 25 oktober 1960 in Rotterdam). Loopbaan: studeerde Nederlands recht en belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1999 werd Van Rij vlak na een verkiezingsnederlaag interim-voorzitter van het CDA om de partij vernieuwing in te blazen. Trad in 2001 na een conflict over de koers van het CDA af. In de jaren daarop ging hij onder meer aan de slag als Eerste Kamerlid en regeringscommissaris van Sint Eustatius. Van Rij werd in 2021 benoemd tot interim-voorzitter van het CDA. Leidde het bestuur tijdens roerige maanden van intern conflicten na het verkiezingsverlies van het CDA.

Staatssecretaris Toeslagen en Douane – Aukje de Vries (VVD)

Aukje de Vries (VVD; geboren 21 oktober 1964 in Leeuwarden). Loopbaan: studeerde sociale geografie in Groningen. Werkte van 1989 tot 2001 voor de gemeente Leeuwarden. Was lid van de gemeenteraad van Leeuwarden (2002-2011) en van de Provinciale Staten van Friesland (2011-2012). Is sinds 2012 lid van de Tweede Kamer, is zorg- en coronawoordvoerder van haar fractie, was daarvoor onder meer financieel specialist van de VVD.

Ministerie van Defensie:

Minister van Defensie – Kajsa Ollongren (D66)

Kajsa Ollongren (D66; geboren 28 mei 1967 in Leiden). Loopbaan: studeerde geschiedenis in Amsterdam. Werd in 2001 directeur Europese integratie bij het ministerie van Economische Zaken en in 2005 plaatsvervangend directeur-generaal Economische Politiek. Werd secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken (2011-2014). Werd locoburgemeester en wethouder voor D66 in Amsterdam in (2014-2017). Werd in 2017 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Staatssecretaris van Defensie – Christophe van der Maat (VVD)

Christophe van der Maat (VVD; geboren 29 oktober 1980 in Boxmeer) Loopbaan: studeerde internationaal recht en bestuurskunde in Tilburg. Werkte van 2007 tot 2015 bij de gemeenten Dordrecht en Roosendaal. Werd in 2012 uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het jaar. Is sinds 2015 gedeputeerde in Noord-Brabant, waar hij de afgelopen periode in korte tijd twee coalitiebreuken meemaakte.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

Minister van Infrastructuur en Waterstaat – Mark Harbers (VVD)

Mark Harbers (VVD; geboren 19 april 1969 in Ede). Loopbaan: studeerde economie in Rotterdam. Was daar gemeenteraadslid (2002-2007) en wethouder (2007-2009). Werd daarna lid van de Tweede Kamer. In 2017 werd hij staatssecretaris van Justitie. Stapte op na kritiek op een rapport over misdrijven van asielzoekers. Keerde toen terug in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Vivianne Heijnen (CDA)

Vivianne Heijnen (CDA; geboren 8 oktober 1983 in Spaubeek). Loopbaan: was van 2013 tot juni 2018 fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Maastricht. Werd daarna in dezelfde stad wethouder van economie en arbeidsmarkt, (Eu)regionalisering, wonen, welstand en sociale innovatie. Ze stond op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, maar kwam niet de Kamer in.

Ministerie van Economische Zaken:

Minister van Economische Zaken en Klimaat – Micky Adriaansens (VVD)

Micky Adriaansens (VVD; geboren 1 maart 1964 in Schiedam). Loopbaan: studeerde zowel rechten als beleid en management gezondheidszorg in Rotterdam. Werkte als bestuurder in de gezondheidszorg. Werd in 2016 bestuursvoorzitter bij adviesbureau Twynstra Gudde. Is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Tijdens haar studie was ze actief bij de Hermes House Band.

Minister voor Klimaat en Energie – Rob Jetten (D66)

Rob Jetten (D66; geboren 25 maart 1987 in Veghel). Loopbaan: studeerde bestuurskunde in Nijmegen. Werd in 2008 beleidsmedewerker van de Eerste Kamerfractie van D66. Was fractievoorzitter van D66 in Nijmegen (2010-2017). Werd in 2017 lid van de Tweede Kamer. Werd in 2018 fractievoorzitter van D66, waarmee hij Alexander Pechtold opvolgde. Maakte in 2021 bekend niet voor het lijsttrekkerschap te gaan, en ruimte te maken voor Sigrid Kaag. Jetten was haar mede-onderhandelaar tijdens de kabinetsformatie.

Staatssecretaris Mijnbouw – Hans Vijlbrief (D66)  

Hans Vijlbrief (D66; geboren 17 augustus 1963 in Voorschoten). Loopbaan: studeerde economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bekleedde ambtelijke topfuncties bij onder meer de ministeries van Economische Zaken en Financiën, het Centraal Planbureau, de Eurogroep en het tijdelijke steunfonds voor noodlijdende eurolanden EFSF. In januari 2020 maakte hij de oversteek naar de politiek, als staatssecretaris voor Fiscaliteit.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – Henk Staghouwer (CU)

Henk Staghouwer (ChristenUnie; geboren 14 februari 1962 in Hoogkerk). Loopbaan: leidde na de mavo en diverse vakopleidingen vanaf 1989 jarenlang bakkerijketen Staghouwer in Groningen. Staghouwer begon als Statenlid voor de ChristenUnie in Groningen in 2002, waarna hij fractievoorzitter van de partij voor de Provincie Groningen werd. Sinds 2013 is hij gedeputeerde met onder meer landbouw, visserij en natuur in zijn portefeuille. Bekleedde ook diverse functies bij verschillende ondernemersverenigingen in de bakkerswereld.

Minister voor Natuur en Stikstof –  Christianne van der Wal (VVD)

Christianne van der Wal (VVD; geboren 13 november 1973 in Oldenzaal). Loopbaan: Was gemeenteraadslid (2010-2014) en wethouder (2014-2019) in Harderwijk. Is sinds 2017 landelijk voorzitter van de VVD en behoort daarmee tot de partijtop. Is sinds 2019 gedeputeerde in Gelderland, verantwoordelijk voor onder meer economie en innovatie. Ze heeft vier kinderen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Karien van Gennip (CDA)

Karien van Gennip (CDA; geboren op 3 oktober 1968 in Leidschendam). Loopbaan: studeerde in 1993 af als natuurkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Delft. In 1994 en van 1996 tot 2002 werkte Van Gennip bij McKinsey & Company in Amsterdam en San Francisco. In 2002 en 2003 was ze bestuurslid van het CDA in Amsterdam. Van Gennip werkte al eerder als staatssecretaris, die van Economische zaken in het tweede Kabinet-Balkenende. Werd in 2006 lid van de Tweede Kamer voor het CDA, en ruilde haar zetel voor een baan bij de ING en later in de Raad van Bestuur van Stichting Volksgezondheidszorg.

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen – Carola Schouten (CU) vicepremier

Carola Schouten (ChristenUnie; geboren 6 oktober 1977 in Den Bosch), ook vicepremier. Loopbaan: studeerde bedrijfskunde in Rotterdam en werkte van 2000 tot 2006 als beleidsmedewerker op het ministerie van Sociale Zaken. Was van 2011 tot 2017 Kamerlid. Was jarenlang financieel specialist van de ChristenUnie-fractie. Werd in 2017 minister van Landbouw en vicepremier, nadat ze mede-onderhandelaar was geweest tijdens de formatiegesprekken voor Rutte III.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Ernst Kuipers (D66)

Ernst Kuipers (D66; geboren 14 december 1959 in Meppel). Loopbaan: studeerde geneeskunde in Groningen. Werd in 2000 benoemd tot hoogleraar gastro-enterologie (maag-darmstelsel) in Rotterdam. In 2006 benoemd tot hoofd interne geneeskunde bij het Erasmus MC. Werd in 2012 bestuurslid en in 2013 bestuursvoorzitter van dat ziekenhuis. Was voorzitter van de koepel van academische ziekenhuizen (NFU) en is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Werd gezicht van de aanpak van het coronavirus.

Minister voor Langdurige Zorg en Sport – Conny Helder (VVD)

Conny Helder (VVD; geboren in 1958). Werd in 2017 bestuurslid van zorgaanbieder tanteLouise. Is sinds 2019 voorzitter van Care Innovation Center West-Brabant. Werkt sinds 2020 als bestuurder bij branchevereniging voor de zorg ActiZ.

Staatssecretaris Jeugd en Preventie – Maarten van Ooijen (CU)

Maarten van Ooijen (ChristenUnie; geboren 1 mei 1990 in Den Bosch). Loopbaan: studeerde sociologie en bestuur en organisatie in Utrecht. Werd daar fractiemedewerker (2011-2014) van de ChristenUnie. Van Ooijen was tussen 2012 en 2014 voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Werd gemeenteraadslid (2014-2018) in Utrecht en in 2018 wethouder.

Bekijk ook: Dit is wat er opvalt aan kabinet RUtte IV

data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’ viewBox=’0 0 140 140’%3E%3Cpath d=’M70 5C34.1 5 5 34.1 5 70s29.1 65 65 65 65-29.1 65-65S105.9 5 70 5zm0 127c-34.2 0-62-27.8-62-62S35.8 8 70 8s62 27.8 62 62-27.8 62-62 62z’ opacity=’.6′ fill-rule=’evenodd’ clip-rule=’evenodd’ fill=’%23fff’/%3E%3Cpath d=’M89.2 68.5L63.1 50.4c-.6-.4-1.4-.5-2-.1-.6.3-1.1 1-1.1 1.7v36.2c0 .7.4 1.4 1.1 1.7.3.1.6.2.9.2.4 0 .8-.1 1.1-.4l26.1-18.1c.5-.4.8-.9.8-1.5 0-.7-.3-1.3-.8-1.6zM63.9 84.4V55.6L84.7 70 63.9 84.4z’ fill-rule=’evenodd’ clip-rule=’evenodd’ fill=’%23fff’/%3E%3C/svg%3E