web analytics
You are here
Home > Uncategorized > Subsidies eraf; Elektrische en Hybride auto’s naar de oosterburen.

Subsidies eraf; Elektrische en Hybride auto’s naar de oosterburen.

( bron nrc.next)

Elektrische en hybride auto’s door de overheid gepakt!

Elektrisch rijden is beter voor het klimaat. Dat vindt ook de overheid die dat – heel Nederlands – regelt via de belasting kraan.

De elektrische en semi- elektrische auto’s worden n.l. fiscaal belast via het gewicht van de auto, en omdat deze zware batterijen bevatten worden deze schone auto’s net zoveel finaal qua gewicht als diesel auto’s; omdat er een aftrek plaats vind voor het meer gewicht van extra batterijen zijn deze auto’s nog betaalbaar. Als deze gwichts compensatie eraf gaat voor de wegen belasting wordt het zeer onaantrekkelijk om deze auto’s nog in Nederland te blijven rijden.

Maar – ook heel Nederlands – wel met mate. En dat merken Teslarijders en hybride (plugin rijders) rijders Zij begrijpen inmiddels: het leasen van een Tesla wordt een stuk duurder. Van een nieuwe, maar ook van een tweedehands. De belastingregels veranderen met ingang van 2019 zo dat veel Teslarijders honderden euro’s per maand extra kwijt zijn. De kans bestaat dat tweedehands Tesla’s naar het buitenland worden geëxporteerd – auto’s die ooit met duizenden euro’s milieusubsidie zijn aangeschaft.

Het is zelfs zo dat de auto fabrikanten de z.g. hybride plugin auto’s ( hybrides die ook aan de ‘paal kunnen ), die dus geheel in de stad elektrisch kunnen rijden niet in Nederland ingevoerd worden.

In Nederland zouden deze type auto’s einde 2017 ingevoerd worden; helaas voor ons in Duitsland rijden deze typen al sinds 2017.

 

Milieu: Door het gemekker van ons over windmolen slagschaduwen, en reflecteerde en ontsierende zonnepanelen loopt Nederland al zo wie zo jaren achter op ons omringende landen.

Wel moeten we nu ineens van het gas af, natuurlijk zou toch moeten, maar niets is goed voorbereid.

Omdat de overheid het klimaat wil beschermen, geldt voor ‘nul-uitstoot-auto’s’ een heel laag bijtellingstarief van 4 procent. „We behouden de fiscale stimulering van nulemissievoertuigen”, schreef Eric Wiebes nog in 2015 als staatssecretaris voor Financiën (VVD) in de Autobrief II, het document met belastingregels voor auto’s.

Maar in hoeverre moet de overheid het rijden van Tesla’s, die dure sportwagens voor de happy few, eigenlijk subsidiëren? Niet al te veel, vond Wiebes. Voor de eerste 50.000 euro van de aanschaf van je elektrische auto mag je nog steeds 4 procent rekenen. Maar voor de rest moet je straks 22 procent bijtellen. Voor een Tesla van een ton scheelt dat per jaar zo’n 6.500 euro.

Dat is tegenvaller één. Twee is de wijziging van het overgangsrecht. Dat moet anders, omdat het soms oudere, onzuinigere auto’s op fossiele brandstoffen bevoordeelde.

Complexe som pakt slecht uit

Die draai aan de knop pakt vooral slecht uit voor tweedehands Tesla’s. Voor de bijtellingsconnaisseur: vanaf 1 januari 2019 moet je bij het afsluiten van een tweede lease elk jaar de bijtelling opnieuw berekenen volgens de dan geldende regels. Dat houdt in dat je moet uitgaan van de tarieven die golden toen je de auto aanschafte. En dat je op de 50.000-euro-grens stuit. Want ook al is je auto oud, de cataloguswaarde geldt.

Tesla-pioniers merken dit. In 2013 en 2014 kwamen in Nederland de eerste, dure Model S-auto’s op de markt, volgens autoblad Autoweek 2.633 stuks in totaal. In die jaren gold een hoger bijtellingstarief. Als deze auto’s straks vijf jaar oud zijn, betalen de eigenaren er (via een complexe rekensom) gemiddeld 16 procent bijtelling. Dat is veel meer dan het nu is, en bovendien een paar procentpunten meer dan wat de lease van een nieuwe Tesla kost.

Wie wil dit? Omdat Tesla’s vrij waardevast blijken, is er nog geen levendige tweedehandsmarkt voor particulieren. De verwachting is dat de auto’s naar het buitenland gaan, terwijl de aankoop destijds zwaar gesponsord is met milieu-kortingen. Toch is autobranchevereniging RAI niet tegen de wijziging. „We zouden graag zien dat het geld wat hiermee wordt bespaard ten goede komt aan kleinere elektrische auto’s.”

De ANWB pleit ervoor dat elektrische auto’s ‘voor alle automobilisten haalbaar moeten zijn’, bijvoorbeeld door stimuleringsmaatregelen. Verder vindt de organisatie een dekkend laadnetwerk van belang, naast transparantie over de prijs die elektrisch rijders aan de laadpaal betalen. De ANWB wil vanaf nu jaarlijks de kosten van elektrisch rijden in kaart brengen.
E-rijden wordt in Nederland een politiek kwartet.

Top