web analytics
You are here
Home > Uncategorized > Natuurmonumenten: Dramatisch afname Insecten vlinders 54 % en loopkevers tot 72%

Natuurmonumenten: Dramatisch afname Insecten vlinders 54 % en loopkevers tot 72%

Oorzaken: 1) Insect onvriendelijke tuinen (gebruik van roundup voor tegel onkruid! 2) Het vele gebruik van landbouwgif in Nederland.

Natuurmonumenten luidt de noodklok over de ernstige afname van het aantal insecten. Wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Kenniscentrum Insecten deden in opdracht van de organisatie onderzoek in twee natuurgebieden: De Kaaistoep in Noord-Brabant en Wijster in Drenthe.

Ze constateerden dat het aantal nachtvlinders daar in twintig jaar met 54 procent is afgenomen en het aantal loopkevers met 72 procent. Deze twee groepen vormen zo’n 6 procent van het totaal aantal insecten in Nederland.

Veelzeggend

De oorzaak van de afname van het aantal insecten ligt volgens Natuurmonumenten bij de landbouw. Er worden bijvoorbeeld te veel fosfaat en bestrijdingsmiddelen gebruikt. “In geen enkel Europees land is sprake van zo’n intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als in Nederland. Dat moet anders, we moeten toe naar minder chemie, meer biologie en meer innovatie”, zegt directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten besloot een telling te houden, naar aanleiding van resultaten van onderzoeken in het buitenland. Zo kwamen ze er vorig jaar in Duitsland achter dat het aantal vliegende insecten in 27 jaar met driekwart is afgenomen. In Frankrijk zou het aantal vogels flink zijn gedaald omdat de dieren een tekort hebben aan insecten om te eten.

Al op 20  oktober 2017 berichtte het programma Vroege Vogels al over de insecten afname.

In Duitse natuurgebieden is het merendeel van de insecten de afgelopen 30 jaar verdwenen. In totaal zijn er maar liefst 75% minder insecten. Tot die schokkende conclusie komen Duitse entomologen. Het alarmerende nieuws stond deze week in alle kranten. De vraag is wat dit zegt over de insectenstand in Nederland. Volgens ecologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen ‘is er geen reden om aan te nemen dat het in Nederland beter gaat met de insecten’.

Zo zou Nederland er weer uit moeten gaan zien!

( onderstaande foto)

 

Top