Astronomie op Radio Kootwijk: versie 5.0; Waar komen wij vandaan???

Geschiedenis I

 

Zo beschreef Hendrik Jan Oort in 1953 ons eigen sterrenstelsel

door middel van achtergrond straling meting uit de ruimte op Radio Kootwijk. (Wurzburg Antenne op de Kootwijkse heide op een heuvel links van gebouw A)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jan Hendrik Oort  Joodse professor; afgestudeerd in 1921 aan de Rijksuniversiteit te Groningen op de studie astronomie; In 1926 promoveerde hij cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen bij Pieter van Rhijn op het proefschrift getiteld “The stars of high velocity”; in de oorlog ondergedoken.

 

( foto uit archief van Door Joop van Bilsen – Nationaal Archief NL Fotocollectie Anefo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28360562)

(Franeker, 28 april 1900Leiden, 5 november 1992) was een Nederlands astronoom van wereldfaam. Hij was een belangrijke pionier en stimulator van de radioastronomie. De bekende Oortwolk is naar hem vernoemd.

Na de oorlog werd Oort hoogleraar/directeur van de sterrenwacht en onder zijn leiding werd begonnen met de radioastronomie. Hij richtte de Stichting Radiostraling van Zon en Melkweg op. De stichting werd gevormd door een samenwerking van de Leidse en Utrechtse sterrenwachten, de PTT en het natuurkundig laboratorium van Philips. Met een Würzburg-Riese, een oude radarantenne van de Duitsers, werd in Radio Kootwijk onderzoek gedaan naar radiostraling vanuit de ruimte op 2.4 Ghz.

 

Oort was de eerste persoon die het bestaan van donkere materie beschreef in 1932. Oort was bezig met het bestuderen van de Melkweg, en bedacht als eerste dat de massa van het stelsel groter moest zijn dan louter de zichtbare massa. De berekeningen van Oort bleken foutief te zijn, maar Fritz Zwickybewees het idee van Oort in 1933.[1

Samenwerkend met de Australische astronoom Frank John Kerrontdekte hij dat het centrum van de Melkweg uit zogenaamde turbulente waterstof bestaat en veronderstelde dat deze turbulentie was veroorzaakt door een massale explosie zo’n tien miljoen jaar geleden. Ook bewees hij dat de Melkweg een snel draaiende schijf is met twee spiraalarmen aan weerszijden van de kern.

Oort berekende dat het middelpunt van de Melkweg op een afstand van 30.000 lichtjaar van de aarde lag in het sterrenbeeld Sagittariusen dat een omwenteling om dit middelpunt 200 miljoen jaar duurde. De massa van de Melkweg werd door Oort berekend en hij kwam uit op 100 miljard keer de massa van de zon. De Oort constantesdie de locale differentiële rotatie van de Melkweg beschrijven, zijn naar hem genoemd.

In 1950 opperde hij de hypothese dat kometen een gemeenschappelijke oorsprong hadden. Tegenwoordig heet die oorsprong de Oortwolk.

Een andere belangrijke bijdrage was dat hij aantoonde dat het licht van de Krabnevel gepolariseerd is door synchrotronstraling, zoals door Iosif Samuilovich Shklovskii voorspeld.

De Krabnevel, ook bekend als M1, is een supernovarest in het sterrenbeeld Stier (Taurus). De supernova werd waargenomen op 4 juli 1054 door Chinese astronomen, na SN 185 en SN 1006 een van de vroegste meldingen van een supernova. In het midden van de nevel staat een neutronenster, een pulsar met schijnbare magnitude 16,5. De neutronenster draait ongeveer 30 keer per seconde om zijn as en varieert daarbij in helderheid over het gehele elektromagnetisch spectrum. De nevel ligt op een afstand van 6500 lichtjaar van de aarde.


HEDEN:

Zomerse ZON-dag op Volkssterrenwacht Bussloo ( vanaf de site van RTV )

 

Op zondagmiddag 5 augustus opent de Volkssterrenwacht Bussloo overdag speciaal haar deuren om naar de zon te kijken met de zonnetelescoop en krijgen bezoekers met in een multimedia-presentatie uitleg over ons zonnestelsel.

De zon is vanaf de aarde de dichtstbijzijnde ster en zo helder dat hij niet zonder speciale hulpmiddelen kan worden waargenomen. Maar met een zonnetelescoop kan van dit boeiende hemellichaam genoten worden en wordt de zon een gasbol met zonnevlekken en zonnevlammen. Deze zijn met de speciale zonnetelescoop van de sterrenwacht goed waar te nemen, mits het helder weer is en de zon helder aan de hemel staat.

Alex Scholten neemt in de zaal van de sterrenwacht de bezoeker aan de hand van een multimedia presentatie mee in de wereld van de zon en het zonnestelsel waarvan ook onze aarde deel uitmaakt. Hij legt uit waar de zon zijn brandstof vandaan haalt, hoe het zonnestelsel is ontstaan en dat de zon ons veel leert over al die andere sterren die ’s nachts zichtbaar zijn.

Ook aan de jeugdige bezoeker is gedacht; speciaal voor hen worden er een aantal leuke wetenschappelijke proefjes gehouden waarin licht en zon centraal staan. Dus mocht het met het zonlicht tegenvallen, dan nog is een bezoek aan de sterrenwacht leuk en leerzaam.

De sterrenwacht is geopend van 14.00 tot 17.00 uur en de multimedia presentatie begint om 14.30 uur.

Naast deze speciale zondagmiddag is de sterrenwacht ook gedurende de zomermaanden iedere vrijdagavond geopend voor het publiek met een actuele voordracht en bij helder weer is er tevens gelegenheid om zelf met diverse telescopen naar de sterrenhemel te kijken.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur met een korte pauze. Parkeren is gratis op de parkeerplaats voor de boerderij.

Het actuele programma is te vinden op website www.volkssterrenwachtbussloo.nl. Staat er een sterretje bij de voordracht, dan is de lezing ook voor het jonge publiek geschikt en is voorkennis niet nodig. Kijk ook op http://www.facebook.com/VolkssterrenwachtBussloo of bel (0571) 262006.

————————————————————————————————————————————————————

Geschiedenis II

UIT HET AO BOEKJE ; verslaggeving:

 

Radio Kootwijk is een nu (4 april  2009) afgedaan radiozendstation van de PTT. ( Redaktie: hoezo PTT was vanaf 1988 al KPN met haar bijzondere diensten zoals: satelliet en straalverbindingen). Het ligt aan de andere kant van het Kootwijkerzand een kilometer of zeven van het dorp Kootwijk (gem. Barneveld). In de jaren na de Tweede Wereld Oorlog is een aantal Würzburg reflectoren van de Atlantikwall, die de Duitsers in de duinen langs de kust hadden gezet, daar terecht gekomen. (Redaktie: Op welke wijze dan?). Eén ervan werd in 1948 ter beschikking gesteld aan de Stichting Radiostraling van Zon en Melkweg (SRZM). Op 11 mei 1951 werd vanaf deze plek in Nederland voor de eerste keer de 21 cm radiostraling gedetecteerd. ( redaktie: door wie dan ?) Tussen 1952 en 1955 werden hier ook de unieke gegevens verzameld, waaruit de allereerste plattegronden van het Melkwelkwegstelsel werden samengesteld. Het terrein van het zendstation Radio Kootwijk wordt nu teruggegeven aan de natuur. ( 2002?) . Er staan nog maar enkele gebouwen, waaronder gebouw A, ook wel de Kathedraal genoemd. Wat er precies gebeurd is met de Würzburg-telescoop is niet duidelijk. Sommigen zeggen dat hij naar de radiosterrenwacht in Dwingeloo is verhuisd, maar daar is in Dwingeloo niets van terug te vinden. Anderen zeggen dat de spiegel, na trouwe dienst, is bezweken en is afgedankt. Wetenschapsjournalist George Beekman heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de Nederlandse Würzburg schotels dat is gepubliceerd in de Zenit april 1999. [zie Achtergrond voor pdf van het artikel] Redaktie noot erg onvolledig en beetje Popie Jopie geschreven!

Na het online gaan van deze website op 4 april 2009, heeft een lezer (M. Groenewegen uit Apeldoorn) een berichtje gestuurd met de volgende informatie en foto’s (de tekst is enigzinds aangepast voor publicatie hier):

Toendertijd was Radio Kootwijk nog gemeente Barneveld en dat is in augustus 1966 gemeente Apeldoorn geworden. Een soort ruilverkaveling, want de gemeentegrens liep dwars door Radio Kootwijk over de tennisbaan. Het was een hechte gemeenschap met 37 gezinnnen en een hotel voor bezoekers. Ik ben daar geboren en getogen en weet dan ook waar precies de Würzburg-telescoop stond.

 

 


MEER VERDIEPING:

De voorspellingen van de Maya’s zijn onherroepelijk verbonden met de datum 21 december 2012. Hoe zit dat nou precies?

De Maya’s zijn een volk dat van 6000-2000 voor Christus leefde in midden Amerika. Ze hadden een kennis en inzicht op het gebied van wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde die de onze nu vaak nog versteld doen staan. Hun kalender was een tijdmeetsysteem die nauwkeuriger was dan de huidige. Ze hebben geen lineaire tijdstelling, maar zien de tijd als in elkaar grijpende cirkels. Ze rekenden met 13 (hun heilige getal) in plaats van 12 maanden en kenden slechts 28 dagen in de maand (precies het aantal dagen van de maandelijkse cyclus van de vrouw). Hun kalenderjaar bestond uit 260 dagen.

Ze kenden meerdere kalendersystemen (die ook allemaal weer in elkaar grepen), zoals de Tzolkin (de religieuze kalender), de Haab (de burgerlijke kalender) en de Lange-Telling-kalender. Deze laatste is van belang voor de voorspellingen rondom 2012.

De begindatum van de Lange-Telling-kalender is 0.0.0.0.0. De einddatum wordt geschreven als 13.0.0.0.0. Tussen het begin en het einde zitten 1.872.000 dagen, wat neerkomt op 5125,36 jaar.

Nu is het niet makkelijk om te achterhalen op welke datum (onze tijd) de Maya’s zijn begonnen met de Lange-Telling-kalender. Met de vernietiging van dit volk door de Spanjaarden, ging ook veel van hun kennis verloren. Een gedeelte van die kennis is vastgelegd in de zogenaamde codexen, stenen tabletten met hiërogliefen. Aan de hand van die codexen en geschiedkundige notaties (onder andere de stand van de sterren) konden onderzoekers de begindatum van de Lange-Telling-kalender tot op drie dagen nauwkeurig bepalen. Men denkt dat de Lange-Telling-kalender begon op 11 augustus 3114 voor Christus. De einddatum van de Lange-Telling-kalender is dan onherroepelijk 21 (of 22 of 23) december 2012.

Lang werd er geroepen dat de einddatum van de Lange-Telling-kalender ook het einde van de wereld zou betekenen. Want waarom hielden de Maya’s anders op met tellen? In mei 2012 was er wereldnieuws: de oudste Maya kalender ooit was ontdekt. En deze kalender bracht goed nieuws: hij wil nog duizenden jaren door, na 2012. Betekent dat dat er geen einde van de wereld komt?

De Maya’s gingen ervan uit dat er iets extreems bijzonder zou gebeuren op het einde van de Lange-Telling-kalender. Het was het einde van een cyclus. De aarde zou veranderen of vernieuwd worden. Volgens hun astronomische berekeningen komt ons zonnestelsel dan op één lijn te staan met Hunab K’u, het centrum van de Melkweg, de plaats die de Maya’s de kosmische baarmoeder noemen.

In de Dresden codex wordt het einde van de wereld door de Maya’s aangeduid in de vorm van water dat uit de mond van een kosmische draak stroomt. Op de laatste pagina is deze draak afgebeeld met symbolen van Venus, de hemel, de zon,duisternis, aarde en maan. Zij dachten dat het heelal dan een zwart gat vormde waarin de aarde kon verdwijnen. Verhalen over de aarde die wordt opgeslokt, die zal exploderen of die ten onder zal gaan aan natuurrampen (de draaiing van de polen) deden de ronde. Dat klinkt als het einde van de wereld…

Het is inderdaad zo dat de aarde op dit moment in een lijn staat met het centrum van de Melkweg. Dit is echter een proces dat al sinds 1974 aan de gang is (volgens sommigen de oorzaak van de toename van het aantal natuurrampen). De plek van de aarde ten opzichte van het hart van de Melkweg beïnvloedt volgens sommigen ook de zonnevlekcyclus.

Er is nog wel een andere belangrijke, kosmische gebeurtenis: op 21 december 2012, om 12:12 Europese tijd, vindt de winterzonnewende plaats. De zon staat dan aan de onderkant van de zogenaamde Dark Rift (duistere breuk) die volgens de Maya’s een concentratie is van vrouwelijke energie. Het is een geboorte kanaal, een gebied dat geassocieerd wordt met toegang naar de onderwereld, transformatie en hergeboorte.

De huidige Maya’s geloven dat in het jaar 2012 een poort geopend wordt die de mens naar een hoger bewustzijn zal brengen. De mensheid zal getransformeerd worden, van rups tot vlinder. Alleen heeft die transformatie, zoals vaak bij grote vooruitgang, eerst een hoop ellende tot gevolg. Na die ellende kunnen we opnieuw geboren worden (link met Hunab K’u, de kosmische baarmoeder), volgens de Maya’s in een de wereld van de vijfde zon.

 Winterwende berekening volgens de Maya’s december 2012.

De Indiaanse Maya cultuur uit Zuid-Amerika zegt over ons Melkwegstelsel:

 

Hunab K’u is de stichter van Maat en Beweging en de architect van ons Melkwegstelsel.

Ik wil graag op celniveau beginnen: met de cyclus van de Maan die in al onze cellen zit en in het bijzondere in de baarmoeder van de vrouw. De bouwstoffen om gezonde cellen aan te maken komt uit moeder natuur (Living Raw Food). En de celkern heeft de energie van de Zon nodig zodat ze alle goed kunnen functioneren.

De Vader van planeet Aarde is de Zon en haar Moeder de Maan, alle Sterrenstelsels in de Melkweg zijn Familie en het Zwarte Gat in het centrum daarvan is Hunab K’u. En dit vergeten Kleinkindje (de Aarde) heeft een levenscyclus dat gevormd word door al het Water, de Lucht, de Vegetatie, Dieren enz. dat het Ecosysteem wordt genoemd waar de Mens dus deel vanuit maakt. Want in mij zit een stukje dat Goddelijk is en dat stukje God zit er ook in jou net zoals bij iedereen. Zodat we kunnen zeggen dat we met zijn alle het Goddelijke zijn. Maar begrijp me alsjeblieft niet verkeert want met God bedoel ik niet een of ander persoon met een lange baard en/of een Symbool maar het Leven zelf! Vraag; En wat maakt ons “het grootse natuurwonder” anders dan die van de dieren en de planten? =Antwoord; je innerlijke intelligente en jou bewustzijn dat de wijsheid uit het Universum bespiegeld. Maar hier later meer over.

Nu wil ik doormiddel van een korte meditatie energetisch in contact treden met de Maya bron Hunab K’u.

• Eerst resetten we al onze Chakra’s… door te denken aan kristalhelder wit licht en laten we vanuit onszelf de Oerklank klinken “Aum”… zodat ze kunnen stabiliseren… Aum!!!
• Dan beginnen we bij de Stuitchakra en deze basis Chakra bevindt zich onderaan de wervelkolom. Vanuit deze Chakra en via onze benen aarden we met planeet Aarde en zorgen we voor een goede verankering door diep te wortelen. Hierdoor komt het centrum van ons wezen in verbinding te staan met de binnenste ijzeren kristallen kern van de Aarde.
• Zonnevlechtchakra: Deze bevindt zich een paar centimeter boven de navel. Vanaf deze Chakra en via de rechter arm maken we een verbinding met vader Zon.
• Hartchakra: Deze bevindt zich midden in de borstkas ter hoogte van het Hart. Vanaf deze Chakra en via de linker arm maken we een verbinding met moeder Maan.
• Vervolgens laten we door eerder genoemde Hemellichamen “de Maan, de Zon, en planeet Aarde” je Multidimensionale Unit vol stromen met Kosmische Energie. En als dat vol is mag dat gewoon overstromen via de Kruinchakra en daar maken we dan een Astrologische verbinding mee met de Bron van de Maya’s die in het midden van het Melkwegstelsel is gelegen. Dus nu niet woordkeuzelelijk met je hoofd in de wolken lopen maar Energetisch in Hunab K’u… “het zwarte gat duiken” zodat alle Kosmische Energie en Informatie goed kan doorstromen.

“Laat dit de basis zijn… om elke dag mee te beginnen”

Maya huiswerk dat we niet op school hebben geleerd:

Het is niet alleen dat ons lichaam uit de zelfde bouw- en delfstoffen bestaan als planeet Aarde en andere Hemellichamen. Maar ons lichaam is ook uit verschillende cycli opgebouwd. Net zoals alles in het Melkweg verweven zit in een opeenstapeling van cycli.

Vraag; Waarom bestaat alles dan uit cyclische? =Antwoord; omdat alles met de rotatiestroom meebeweegt van Hunab K’u en daarbij ook in de greep gevangen zit van de zwaartekracht van onze Melkwegstelsel.

En hoe komt het dat alle cyclussen zo op elkaar lijken; Ten eerste omdat elke cyclus een begin en een einde heeft. En omdat een bepaalde cyclusgroep iets kan voorstellen van bijvoorbeeld een Object, Entiteit en/of een Wezen.

Zo heeft elke cyclisch zijn eigen tijdspiraal… waardoor je ze uit elkaar kan houden. Laten we nu de baan eens berekenden vanaf Hunab K’u tot en met de cyclus van het Water in ons lichaam. Zo weten we dat ons bloed in een minuut door onze aderen stroomt en onze Zonnestelsel er wel 250 miljoen jaar over moet doen om een rondje om Hunab K’u te draaien binnenin ons Melkwegstelsel.

En ergens zo Boven zo Beneden in deze hiërarchie aan cycli “die allen hun eigen ritme hebben” zit een kalenderuurwerk cyclusmechanisme waar de volgende beschreven cycli gezamenlijk en heel comfortabel in passen. Zoals de 26000 jarige precisiecyclus van de Equinox die de Maya Long Count wordt genoemd en loopt tot en met 21 December 2012. + de 13 dierenriem tekens van de Maya Zodiac. + de 365 dagen van planeet Aarde die daarmee een rondje om zijn Zon draait “de Ecliptica”. + de 13 Manen cycli van 13×28 dagen rond planeet Aarde “het jaar van de Maan”. + de 13 maandencyclus “het Zonnejaar” die begint en eindigt op 25 Juli en die dag noemen de Maya’s dag buiten de tijd. + de 260 dagen of te wel “negen maandencyclus van de zwangerschap” wat samen hangt met de reïncarnatiecyclus van de Maya Tzolkin met zijn 13:20 tijdfrequentie (dat is voor het denken). + de Zonnewendes “met de Juniwende op 21 juni en de Decemberwende op 21 december”. + de vier seizoenen cycli “de jaargetijden”. + de 28 dagen van de menstruatie cyclus, de 28 durende emotionele cyclus en in 28 dagen worden al de cellen op de huid vervangen. + de 7 dagen van de week en in ons lichaam bevinden zich 7 hoofd Chakra’s “Chakra in het Sanskriet staat voor wiel” en deze zeven energiewielen zijn knooppunten van energie die verbinden je energetische wezen met je fysieke lichaam. En als laatste nemen we de dagcycli van… dat planeet Aarde een rondje om zijn as meedraait. Deze telling van dagen wordt bij de Maya’s kin genoemd. Door deze opsomming ontstaat de Maya Tun Uc ZonneMaanjaar die met alle eerder genoemde cyclische een verbinding heeft. Dit is een natuurlijke tijdsberekening die vanuit het bioritmencyclus van de mens is berekend. Als het ware zoals we op planeet Aarde in het grote Melkwegstelsel een rondje om Hunab K’u heen draaien.

“Er is dus geen einde en ook geen begin want alles gaat altijd door in verbinding”

In bijna alle Sterrenstelsel is wel een Zon te vinden waar een Planeet plus zijn Maan:

Precies op de juiste afstand omheen draaien. Waardoor er leven op die planeet mogelijke is. En al die leefbare planeten hebben een Omlooptijdcyclus… dat gekwalificeerd kan worden als een ZonneMaanjaar (enter: www.TunUc.com ). En al het leven op die planeet “Intelligent of Niet” verblijven dan als het waren op een ruimte tijd schip (in de vorm van een planeet)”. Die alle dus een natuurlijk Tijdcyclus en Tijd Frequentie hebben waar al dat leven dus onder geboren is. Hier hoef je geen NASA (USA) en/of een Europese ((E)ESA) Ruimte Geleerde voor te zijn om dit als een feit te erkennen.

En dan komt Planeet Aarde in het vizier en wat blijkt nou? Dat ze daarop haar natuurlijke tijdcyclus en tijd Frequentie van 13:28 (van het gevoel). Zomaar hebben ingeruild voor een mechanische Kalender genaamd Gregoriaanse met Tijd Frequentie 12:60 (tijd is geld). Waar de Wereld handels markt nu op is aangepast en alle wetten en geldtransacties dus ook op zijn gestandaliseert. Zou je toch eens achter de oren moeten krabben en jezelf kunnen afvragen van… zouden we hierdoor misschien in deze helse Tijden zijn beland?

Mayan webcast training for the upcoming shif in Oure Consciousness, that is going to occur on date 11/02/2011 Part 3 of 5.

Hoe mijn kijk op de wereld voorgoed is verandert: door wat de oude Maya indianen “die van voor de 16e eeuw” mij hebben bijgebracht en geleerd.

Je heb die uitspraak vast weleens gehoord; Het zit allemaal tussen je oren. Dat is eigenlijk een Understatement want tussen je oren zit een mechanisme dat ook wel je biologische klok wordt genoemd. En alles wat je wil doen eerst uitberekent… alvorens je overgaat tot actie “met het doen en laten”. Want elke cel in je lichaam doet gemiddeld een paar miljoen dingen per seconden en alle cellen weten tegelijkertijd wat een andere doet. Dit centrum tussen onze oren scant; A/ wat er zich afspeelt in de directe omgeving; B/ al de informatie van wat er in je lijf gebeurt; C/ je ogen zien, je neus ruikt, je oren nemen waar, je mond proeft; D/ en houd ook rekening met de tijd waar je jezelf in bevind (Time and Place). En terwijl dat proces verloopt volgen we energetisch en onbewust… soms ook fysiek de cyclus van de Sterren, de Zon en de Maan. Alleen zijn we het contact met dat centrum ergens op de lagere school al kwijtgeraakt. Want het hersenspoelen begint al in de derde klas… met het leren van klokkijken. Zodat onze kinderen al op vroege leeftijd worden geleerd… als ze willen weten hoe laat het is, ze hoog op de kerkklok moeten kijken in plaats van naar de stand van de Zon en de Maan om zo hun tijd te bepalen. Hier volgt een voorbeeld; vraag maar eens aan een oude Maya Indiaan hoe laat het is en/of als je lievelingsdier zou kunnen antwoorden, zouden ze geen horloge en/of klok nodig hebben om je de juiste tijd te kunnen vertellen. Zo zijn we dus al vroeg in onze jeugd afgesneden van de natuurlijke Maya tijdcyclus waar onze “Geest en Gevoel” zo sterk mee verbonden zijn. En ook van de Natuurlijke Realiteit doordat we Inside The Box (in de doos) hebben moeten leren denken dat we wederom op school hebben geleerd. We leren dus in The Box te denken waar meer dan 50 procent van alle Ambtenaren wereldwijd corrupt zijn, de Politiek handelt uit list en bedrog, de Bankenwereld een loopje neemt met ons geld en wij daar zelf voor moeten betalen, de Paus een pedofiele achterban heeft, ze de Lucht en de Zeeën gebruiken als chemische vuilstortplaats en worden de longen van moeder natuur “de bossen wereldwijd” op grote schaal gekapt!

Eigenlijk is het van de gekken… dat onze kinderen naar school gaan om een vak te studeren en deze dan later in de economie te vestigen. Terwijl juist de economie zo verantwoordelijk is voor de “leegroof en misstanden op Aarde” (echt bizar wat er gaande is!). Daardoor hebben we nu een wereldbeeld voor ogen gekregen die ver afstaat van de werkelijkheid. Zodat het ons belet inzicht te hebben in de realiteit omdat we hierdoor in een sluier van illusies zijn omgeven, wordt de ware toestand van de Wereld aan het zicht onttrokken.

If you’re still sleeping: “Wake Up Please”. Or are you still resting? Then get up now. Because all the work is done. So take your responsibility from where you left it. We have to continue the quest. It’s time to get back on it! Grand Elder of the Living Maya Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj (Wandering Wolf) say Awaken!

I Can Only Show You The Main Road… You’re The One That Has To Walk The Mile…

Realiseer je goed dat er op elk moment en dat constant van alles wat je maar kan bedenken gebeurt en plaatsvindt in het grote Melkwegstelsel. En al die energie en informatie verzamelt zich uiteindelijk in Hunab K’u waarna het verwerkt wordt. En deze Kosmische Energie zijn vorm kiest om opnieuw een weg terug te banen door de verschillende cyclische van het Melkweg heen, Sterren en Zonnestelsel via planeet Aarde uiteindelijk weer naar je Multidimensionale Unit toe. Dit is de belangrijkste Energetische-cyclus die jou en mij verbinden met de “Maya Oergod Hunab K’u”.

Voor nu om enigszins weer de Orde te kunnen herstellen en te handhaven in de Wereld; Kunnen we beginnen om ons te distantiëren van deze “economische Gregoriaanse kalender” door te concentreren op de oude tijdcyclus van de Maya. Want dan reset ie zichzelf volgens natuurlijke standaard. Zoals die van de oude Maya’s hun natuurlijke 13 Manen kalender c/q. Maya Tun Uc ZonneMaanjaar. Ik wil hiermee dus benadrukken dat je doormiddel van het erkennen van de natuurlijke Maya Tun Uc ZonneMaanjaar, je zo weer energetisch verbonden wordt met alle “natuurlijke universele cyclische”.

“And In Order To Remember We Are… Part Of Nature And Not Above It”

Daarom stelt Johan van der Beek iedereen voor om gewoon gebruik te maken van de biologische tijdfrequentie 13:28 (van het gevoel)… die van de Maya Tun Uc ZonneMaanjaar waar je vanuit nature in overeenstemming mee bent. Zodat we weer op één lijn komen met de Wonderen van de Natuur, het Leven en de Kosmos.

Want als je weet waar het leven vandaan komt en bij hoort… begrijp je ook waar het naartoe leidt en zelfs beter waarom je Hier in het Nu bent (Time and Place).

“Weten is niet genoeg, we moeten het Toepassen. Willen is niet genoeg, we moeten het gewoon doen”

Maya specialist Johan van der Beek; vraagt je bij deze vriendelijk doch dringend om deze Maya onderwijs te verspreid alsjeblieft. Doing Nothing Means Suffer The Consequences… I Shit You Not!

Nu gaan we verder met de presentatie: over de verschillende niveaus van het bewustzijn enter www.TunUc.com / Maya 2012 Schift zie Part 5 of 5″

Mayan webcast training for the upcoming shif in Oure Consciousness, that is going to occur on date 11/02/2011 Part 5 of 5.