GEZONDHEID: Processie rupsen en hun overlast…

Vanochtend een bericht op BNR radio dat veel mensen die oogklachten hebben dat dit veroorzaakt kan worden door de mini haren van de diverse processie rupsen; die dit jaar ook in Nederland overlast veroorzaken.

We hebben naast de eiken rups nu ook de dennenrups uit Frankrijk tot overlast. Het is hier van nature een uitheemse soort, die hier in Nederland vroeger niet voorkwam. Het is zo erg met die oogklachten dat de haren van de rups gaan hechten aan het hoornvlies en de oogarts kan dit slechts waarnemen met een vergrootglas van 20* of hoger! Zo klein zijn de haartjes die uw ogen gaan irriteren.Dus nu bij oogklachten onmiddellijk naar de huisarts!

Voorbeeld preventieve bestrijding

Leefwijze rups ( bron Wikipedia).

De vlinders komen uit in de zomer, tussen juni en september, afhankelijk van het klimaat, en leggen hun eieren afgezet in parallelle rijen in verpakkingen van 150 tot 220 stuks op twijgen of naalden van verschillende soorten dennen, maar als tweede keus ook in sparren en ceders. Vijf tot zes weken na het leggen komen de eitjes uit. De rupsen vervellen vijf maal afhankelijk van de hoogte en temperatuur. Hoe verder naar het noorden of in hoogte, des te langzamer de larve zich ontwikkelt.

In de winter spinnen de rupsen een nest waarin ze de overdag in de zon liggen. Ze komen ‘s nachts in beweging om te eten. Net als bij de eikenprocessierups lopen de rupsen vanuit een nest achter elkaar in een grote sliert. Een verschil is dat bij de dennenprocessierups de processie slechts een rups breed is, terwijl bij de eikenprocessierups meerdere rupsen zich naast elkaar voortbewegen. In het voorjaar verlaten de rupsen opnieuw in “processie” het nest naar de grond om zich daar op een zonnige plek in te graven en zich ondergronds te verpoppen. Na een aantal maanden ontpoppen ze zich weer als vlinder, waarna de cyclus opnieuw begint.

De gevolgen voor mens en dier; met name katten en honden.

De rupsen kunnen massaal voorkomen en hebben brandharen die irriterend zijn voor de mens. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen.

In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan, namelijk brakenduizeligheid en koorts.

De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen met wandelaars of fietsers. De haren blijven ook na het vertrek van de rupsen in de nesten, die aan de stammen en dikke takken hangen, aanwezig.

Na jaren kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken.

Ook dieren, met name honden, kunnen last hebben in ogen en oren van deze rupsen!

Opmerking van de schrijver: ” Ook hier in Radio Kootwijk zijn processie rupsen gesignaleerd; wees dus gewarschuwd; hier geldt dan niet Beware of the dogs, maar Beware of the …caterpillars!”