GEZONDHEID / SPORT: Sportduikers Opgelet:

Aantal duikongevallen in eerste half jaar van 2019 explosief toegenomen

Aantal duikongevallen in eerste half jaar van 2019 explosief toegenomen

Het aantal duikongevallen is in de eerste zes maanden van dit jaar “explosief toegenomen”, meldt het Hyperbaar Centrum in Goes, dat als enige in Nederland het hele jaar duikslachtoffers behandelt.

Volgens het centrum hebben zich in het afgelopen half jaar al drie keer zoveel duikongevallen voorgedaan als in heel 2018. Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, waarin het Hyperbaar Centrum gevestigd is, behandelde tot nu toe al veertien duikers. In heel 2018 waren dat er acht en weer een jaar eerder nam het ziekenhuis vijf duikers op.

Het bestuur van het Hyperbaar Centrum heeft het idee dat de oorzaak van de toename ligt in het feit dat duikers vaker op één dag extreme duiken van veertig meter diep maken. Met name oudere duikers lopen daardoor het risico om in de problemen te komen, omdat zij in het algemeen slechtere bloedvaten hebben.

Duikers moeten om een extra brevet te halen minimaal tien keer een diepte van veertig meter hebben bereikt, legt medisch directeur Tjeerd van Rees Vellinga van het Hyperbaar Centrum uit. Om dat te halen, duiken duikers volgens hem soms meerdere keren per dag naar die diepte en dat brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee.

Duikers krijgen gasbelletjes in hun bloed

Klachten ontstaan vooral bij het stijgen. Het lichaam geeft dan namelijk stikstof af aan het bloed. Met name als duikers te snel omhoog gaan, ontstaan bellen in het bloed, waardoor bloedvaten verstopt kunnen raken. Ook te vaak naar een extreme diepte als veertig meter duiken, waar duikers onder maximale druk komen te staan, kan dit effect veroorzaken.

Hierdoor kunnen diverse klachten optreden, waaronder bewusteloosheid, verwardheid, verlammingen en spraak- en gevoelsstoornissen. In het extreemste geval kunnen mensen hierdoor zelfs overlijden.

Duikslachtoffers die in het Hyperbaar Centrum terecht komen, worden in een speciale kamer gezet waar de druk kan worden opgehoogd, zodat gasbelletjes verkleinen en sneller verdwijnen uit het bloed. Hierdoor herstellen duikers vaak al vrij snel.

Duikers beter voorlichten

Volgens Van Rees Vellinga ligt de verantwoordelijk bij de duikers zelf. Hij adviseert daarom om maximaal één extreem diepe duik per dag te maken. Om dat aan duikers duidelijk te maken, wil het Hyperbaar Centrum dat duikers beter voorgelicht worden over de veiligheid van duiken.

Duiken is erg populair in Nederland. Alleen al in Zeeland vinden 800.000 duiken per jaar plaats, meldt het centrum.

VOLG EEN GEDEGEN OPLEIDING; ZIE EEN EERDER DIT JAAR GEPUBLICEERD ARTIKEL; ARTIKELEN KUNT U ALTIJD TERUG ZOEKEN IN HET ZOEKVAK!

EEN LEUKE SITE VOOR DE KIDS:
VOLG EEN DUIKCURSUS; EIGEN ARTIKEL VAN DEZE SITE:
RADIOKOOTWIJK.NL