Stekker wordt getrokken uit zo’n duizend zonne- en windmolenparken’ | NEDERLAND TOPLAND IN DE WERELD VAN ELKAAR TEGENWERKEN!

bnr radio hedenochtend 0:800

De aanleg van zo’n duizend zonne- en windmolenparken dreigt niet door te gaan. Ze krijgen namelijk niet de beloofde subsidie omdat netbeheerders hen niet op tijd kunnen aansluiten. Daarvoor waarschuwen verschillende brancheorganisaties op BNR.

In totaal gaat het om 700 megawatt aan elektriciteit, wat gelijk staat aan 250.000 huishoudens. Volgens Amelie Veenstra, directeur Beleid van branchevereniging Holland Solar, hebben netbeheerders te weinig mankracht en capaciteit voor de snelle groei van groene projecten. Het gevolg daarvan is dat projecten niet op tijd aangesloten kunnen worden waardoor het recht op subsidie vervalt. ‘Projecten die al subsidie zouden krijgen, kunnen daar nu naar fluiten.’ Ook brancheorganisaties Energie-Nederland en NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) maken zich hier zorgen over.

Aansluittijd te kort

Ondernemers hebben drie tot vier jaar de tijd om een dergelijk project te realiseren en elektriciteit te produceren, afhankelijk van de grootte. Lukt dat niet binnen die tijd dan vervalt hun recht op subsidie. ‘Normaal gesproken is dat meer dan voldoende, nu in veel gevallen niet meer. De aanleg van zonneweides- of daken kost hooguit enkele maanden, terwijl het uitbreiden van het net soms meer dan vijf jaar duurt’, zegt Han Slootweg, hoogleraar Smart Grids aan de TU Eindhoven en directeur netstrategie bij Enexis.

Veenstra wijst erop dat hierdoor duizend ‘panklare projecten’ enorm risico lopen: ‘Ondernemers hebben kosten gemaakt, omdat ze er vanuit gingen dat netbeheerders hen op tijd zouden aansluiten.’ Voor dakprojecten zouden de gemiddelde kosten liggen op zo’n tienduizend euro. Bij projecten op de grond kan dat in de tonnen lopen.’

Lees ook: Netbeheerders hadden eerder aan de bel moeten trekken

Maatregelen

Holland Solar vindt dat de beheerders hun wettelijke verplichting moeten nakomen en moeten aansluiten. Veenstra biedt aan met de sector mee te denken over oplossingen en te zorgen voor lagere pieken. Een andere oplossing zou volgens haar de verlenging van de subsidies zijn zodat de beheerders meer tijd krijgen om de aansluitingen rond te krijgen.

Mede-eigenaar Nick Wesselink van Installatiebedrijf FH Loohuis heeft negen klanten die wél geïnvesteerd hebben, maar die niet kunnen terugleveren. Het gaat om schades tussen de 120.000 euro en 7 ton. ‘Als deze mensen binnen een jaar niet worden aangesloten, dan is het einde verhaal’, zegt Wesselink die daar ook flink wat gederfde inkomsten aan overhoudt.