Johannes Keppler, wie was hij?

Een van de grote astronomen

De middeleeuwen brachten grote geleerden voort, we gaan in deze reeks allen op het alfabet af, deze maal de sterrenkundige

Johannes Keppler.(1571-1630)

De Beatles zongen al over “Yesterday“. I beleave in Yesterday Wie de history kent, kent (ook) de toekomst, dus:….

Eerste levensjaren en opleiding

Kepler werd op 27 december 1571 geboren in Weil der Stadt nabij Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland. Zijn vader was onder andere beroepssoldaat en trok als zodanig naar de Nederlanden. Zijn vrouw volgde hem, in 1574 en 1575, en ondertussen woonde Johannes twee jaar bij zijn grootouders. Over zijn ouders heeft hij later niet erg lovend geschreven. Na terugkeer van de ouders verhuisde de familie naar Leonberg. Daar bezocht Johannes de Latijnse school in 1578. In 1579 probeerde vader Kepler zijn geluk als kastelein van de herberg Zur Sonne in Elmerdingen. Daar bezocht Johannes de tweede klas van de Latijnse school. De volgende twee jaren moest hij echter meehelpen op het land en kon niet naar school. In 1583 mocht hij weer naar school en kon hij deze eenvoudige Latijnse basisschool afmaken. Hij slaagde voor het zogenaamde landexamen, zodat hij de kloosterschool van Adelsberg mocht bezoeken. Daar had hij veel onenigheden met zijn schoolkameraden, door zijn eigen aanpassingsproblemen en door jaloezie van anderen omwille van zijn goede schoolresultaten. In 1586 werd hij student op het protestantse seminarie in de Maulbronn. Van 1589 tot 1591 studeerde hij theologie aan de lutherse Universiteit van Tübingen.

Hij volgde colleges wiskunde bij Michael Maestlin, die een van de eerste aanhangers van Copernicusheliocentrische wereldbeeld was. Hij wilde tijdens zijn opleiding een keer een dispuut starten over de bewegende maan en de bewegende aarde. De ideeën zijn verwerkt in Somnium (Latijn voor droom). De dispuutleider professor Müller verbood dit dispuut.

In Keplers tijd werd de wetenschappelijke studie aan de universiteit nog ingedeeld volgens oude middeleeuwse schema’s. Zo werd astronomie (waartoe ook astrologie behoorde) als onderdeel van de wiskunde beschouwd en ressorteerde natuurkunde onder filosofie, dat een hogere status had dan wiskunde. Kepler werd er bij het verschijnen van zijn eerste werk, Mysterium Cosmographicum, door de rector van zijn oude universiteit in Tübingen, Matthias Hafenreffer, dan ook op gewezen dat hij zich toch vooral tot de wiskunde moest beperken bij zijn werk. Maar Kepler beschreef zijn nieuwe astronomie, Astronomia Nova, tien jaar later juist als hemelse fysica.

Johannes Kepler als wiskundige

Johannes Kepler, of Johannes Keppler was een Duitse astronoom, astroloog en wis- en natuurkundige, die vooral bekend werd door zijn studie van de hemelmechanica en in het bijzonder vanwege de berekening van de planeetbewegingen en de daarover geformuleerde wetten, de Wetten van Kepler.

De planeetgrootte benoemd voor het eerst door kepler

Uit de internet e-books Abfition.com

(onze bron van de wetenschappers; geen wiki!)

De Duitse wetenschapper Johannes Kepler (1571-1630) werd vooral bekend door zijn studie van de hemelmechanica. Hij wordt geroemd vanwege zijn berekeningen van de planeetbewegingen. Kepler dacht veel na over de kosmos. Hij kan zelfs worden beschouwd als een van de eerste sciencefictionschrijvers.

De Keppler ruimte telescoop werd in maart 2005 gelanceerd in onderzoek buitenaardse planeten werd in 30 oktober 2018 uitgeschakeld na 2600 exo-planeten te hebben ontdekt. Zij moest wel worden uitgeschakeld omdat de brandstof op was, maar zij heeft meer dan 15 jaar trouwe dienst gedaan!!!

Galilei en Keppler

Keplers beroemdste werk, Astronomia Nova seu Physica coelestis, verscheen in 1609. Hierin beschreef hij met twee wetten dat de planeten in ellipsen bewegen.
Galileo Galilei en Johannes Kepler waren tijdgenoten en bestudeerden dezelfde verschijnselen, maar zij hebben elkaar nooit ontmoet. Toen Johannes Kepler hem zijn studie ‘Mysterium cosmographicum’ zond stuurde de Italiaanse natuurkundige Galileo Galilei hem een briefje waarin hij hem bedankte en opmerkte dat Nicolaas Copernicus alleen door dwazen werd bespot voor zijn opvatting dat de aarde om de zon draait. Kepler stelde voor om samen de copernicaanse kosmografie verder uit te werken. Hiermee zouden de ‘dwaze collega’s’ overtuigd kunnen worden, schreef Johannes Kepler, maar daar ging Galileo Galilei niet op in.

De maan/zonsverduistering beschreven door Johannes Keppler en Christiaan Huygens

Pionier

Johannes Kepler was ook een pionier op het gebied van de optica en de kristallografie. Zijn volumebepalingen van omwentelingslichamen vormden later de basis voor de integraalrekening.

Johannes Kepler was een Duitse astronoom, wiskundige en natuurkundige. – Eerste wet van Kepler. Alle planeten bewegen zich rond de zon in elliptische banen, waarbij de zon zich in één van de brandpunten van de ellips bevindt. – Tweede wet van Kepler. De snelheid van een planeet in zijn omloopbaan verandert in gelijke tijdsvallen zo, dat de oppervlakte, bestreken door de rechte lijn tussen zon en planeet, gelijk is. – Derde wet van Kepler. Het kwadraat van de omlooptijd van een planeet is evenredig met de derde macht van zijn gemiddelde afstand. De wetten van Kepler zorgden voor een doorbraak in de sterrenkunde, Isaac Newton bewees later dat de planeten inderdaad om de zon draaiden. En Albert Einstein ging nog veel verderop deze wetten in met zijn bekende relativiteitstheoriën. Meer informatie op onze weblog.

Praag 1600–1612

Astronomiae pars optica

Astronomiae pars optica

Kepler vertrok 30 september 1600 definitief naar Praag waar hij assistent werd van Tycho Brahe, die daar de keizerlijk wiskundige was. Bij Tycho Brahe bestond een werkverdeling en Kepler kreeg de baan van Mars toegewezen. Brahe had jarenlang nauwkeurige waarnemingen over de baan van Mars gemaakt. Zelfbewust meende Kepler het werk in een paar weken af te hebben. Hij sloot zelfs een weddenschap met de assistent van Brahe, Longomontanus, maar het bleek een werk van jaren te worden.

In 1601 publiceerde hij een werkje over astrologie: De Fundamentis Astrologiae Certioribus (Over zekerder fundamenten voor Astrologie). Na de dood van Brahe in 1601 werd hij benoemd als zijn opvolger en kreeg hij de volle beschikking over Brahe’s observaties van de Marsbaan. Toch raakte zijn werk in een impasse.

Hij onderbrak zijn werk aan de baan van Mars, omdat hij meende dat hij daarvoor eerst beter inzicht in de breking van licht nodig had. Over die onderzoekingen publiceerde hij in 1604 Astronomiae pars Optica (Het optische deel van de astronomie), over atmosferische lichtbreking, de werking van het oog en lenzen. Met betrekking tot de werking van het oog verliet Kepler het oude standpunt van Aristoteles (waarschijnlijk nog verdedigd door Galilei), dat er een straal van het oog uitgaat die een voorwerp aftast.

Kepler stelde daarentegen dat het licht uitgaat van het voorwerp in alle richtingen en zo een oog treft. Licht wordt gebroken door het vocht in de oogbol, wordt daardoor gebundeld en valt achter op de oogzenuw. Bij het passeren van de atmosfeer wordt licht ook gebroken, wat van invloed is in de astronomie.

Met zijn theorie over breking van het licht verklaarde Kepler de werking van lenzen zoals die al heel lang in brillen toegepast werden, zonder dat men precies de werking wist. Door zijn verklaring van de werking van het oog maakte hij duidelijk hoe de lens van de bril werkt, door namelijk meer of minder het licht te breken en zo de ooglens te corrigeren. In 1610, nog maar een paar maanden nadat Galilei zijn Sidereus Nuncius gepubliceerd had, publiceerde Kepler een nieuw boek over hetzelfde onderwerp, over de inmiddels in de telescoop gebruikte lenzen: Dioptrice. Kepler was de eerste die een dergelijk gedegen boek over optica schreef.Lees Duitsland: Geschiedenis en Wetenswaardigheden als u uw vakantie in Duitsland wilt voorbereiden of meer wilt weten over de geschiedenis van dit interessante land.


Ontvang elke werkdag gratis geschiedenis per e-mail

PS

Als u binnenkort uw vakantie in Duitsland doorbrengt kunt u zich met deze uitgave goed voorbereiden, want ‘Duitsland: Geschiedenis en wetenswaardigheden‘ is niet alleen geschreven voor liefhebbers van geschiedenis.

Duitsland

Duitsland
Wetenschap in Duitsland

Betrouwbare informatie kost veel tijd en geld, maar dankzij onze populaire producten heeft u op onze website toch gratis toegang.