Streep door herontwikkeling Radio Kootwijk (bron de website binnenlandsbestuur)

Streep door de herontwikkeling van het gebied Radio Kootwijk…

Uitzicht naar gebouw A, nog open voor verkeer en nog met de oude houten slagboom!

d.d. 6 mei 2020

De Raad van State heeft woensdag de natuurvergunning voor de renovatie en herontwikkeling van een deel van Radio Kootwijk afgewezen. Initiatiefnemer Staatsbosbeheer kan niet aannemelijk maken dat de werkzaamheden geen stikstofverhogende effecten hebben op het heidegebied eromheen. ( PFAS EN STIKSTOF)

Het markante door Berlage in 19 21 gebouwde zendergebouw ( ook wel het korte golf gebouw geheten door het personeel) voor 8 Telefunken kortegolf zenders!

Renovatie

Staatsbosbeheer wilde de voormalige zendinstallatie, waaronder het monumentale hoofdgebouw en verschillende gebouwen in het plaatsje renoveren.

Daarnaast moest het voormalige Hotel Radio (Gebouw H is afgebrand door vandalen) weer in oude luister worden hersteld, en moesten er meer mogelijkheden komen voor overnachten, horeca en moesten wandel- en fietsroutes worden verlegd.

Het hoofdgebouw (Gebouw A, vaak aangeduid als ‘de kathedraal’)  wordt nu al gebruikt voor symposia en tentoonstellingen.

ZOWEL HET ZENDER GEBOUW ALS DE WATERTOREN IS GOED WAAR TE NEMEN VANAF DE STUIFZANDEN BIJ KOOTWIJK ( EEN MOOI WANDELGEBIED TROUWENS DAAR,OOK MET DE HOND!

De Tegenstand:

Maar er is ook tegenstand.

Volgens de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn zijn de werkzaamheden en het toenemende gebruik van de locatie te schadelijk voor de kwetsbare natuur op de Veluwe.

Radio Kootwijk ligt geïsoleerd middenin een heidegebied.

Verrassing

Toch komt de uitspraak niet als een verrassing: de voorgestelde natuurcompensatie lijkt op de PAS-regeling, die de Raad van State een jaar geleden al afkeurde.

Zolang niet is bewezen dat zogenaamd ‘mitigerende maatregelen’ ook daadwerkelijk effect hebben op de stikstofafname, kunnen ze niet worden gebruikt om stikstofverhogende activiteiten toe te staan. De uitspraak in de zaak van Radio Kootwijk werd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eerder al uitgesteld tot na de PAS-uitspraak van vorig jaar.

Het project maakte officieel geen gebruik van de PAS, maar in de vergunning werden wel compenserende maatregelen meegenomen, zoals het afplaggen van het heidegebied om het te verschralen en de sloop van enkele gebouwen.

In lijn met de PAS-uitspraak zegt de Raad van State nu dat de effecten van de maatregelen eerst bewezen moeten worden, voordat de vergunning kan worden gegeven.

UITZICHT OP TERREIN VANUIT GEBOUW A

Inrichting

De werkzaamheden in Radio Kootwijk waren in vijf delen opgesplitst, waarvan er vier nu niet mogen doorgaan,:

  1. zoals het renoveren van het bestaande complex?
  2. de sloop en nieuwbouw van een bunker?
  3. de aanleg van parkeerplaatsen?
  4. het verleggen van fiets- en wandelpaden?
  5. Alleen de landschappelijke herinrichting van het terrein mag wel doorgaan!………………………………………………………………………………………………….
AANLEG EN VERLEGGEN VAN FIETS EN WANDELPADEN VERBODEN;
HET BESTAAT AL NIET MEER…

HET BETONNEN FIETSPAD VANUIT GEBOUW A NAAR HET FIETS-ZANDPAD HOENDERLOO NAAR KOOTWIJK HEEFT 5 JAAR BESTAAN EN IS DOOR STAATSBOSBEHEER EVEN SNEL NOG GESLOOPT; VOOR ONDUIDELIJKE REDENEN!