Ons lichtnet; automaten zekeringen thuis resetten en vervangen………!( DEEL I )

Het elektrische net van Nederland

(DEEL I BRON WIKIPEDIA O.A.)

< ahref:=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_elektriciteitscentrales_in_Nederland” /a> Lijstje van de Electriciteitscentrales in NEDERLAND ‘ De bron Wikipedia’

Als we hierbij als startpunt kunnen stellen lopen bovengronds, vanuit de centrales in Nederland; de drie soorten hoogspanningslijnen:
  1. landelijk met 380kV.
  2. provinciaal met 150kV.
  3. streek en stadsnetten van 50kV.
  4. verdeelhuisjes van 50/10KV
  5. de stadskabels van 400/230V. ( 3 fasen draaistroom spanning 400V. en de 1 fase spanning 230V. )
De landelijke van 380 kV. Beide tracés bestaan uit meerdere kabels. De aanwezigheid van die kabels houdt de gemoederen al jaren bezig in de nieuwbouwwijk. Bewoners vrezen dat ze ziek kunnen worden van de elektromagnetische straling rond de lijnen.Het lichtnet is het distributienetwerk van elektrische energie via een spanning lager dan 1000 V (laagspanning). De laagspanningsnetwerken zijn met transformatorstations verbonden met energieleveranciers en hoogspanningsnetwerken (meerdere duizenden volt).
De naam lichtnet ontstond doordat in de aanvang van het elektriciteitsnet rond 1900: de verlichting aanvankelijk de belangrijkste toepassing van het elektrische distributienet was.
Voorbeeld van een meterkast zoals in onze huizen.

Het lichtnet levert overal ter wereld wisselspanning, maar de elektrische spanning en de netfrequentie zijn niet overal dezelfde. Ook netstekkers kunnen per land verschillen.

Beheer

In Nederland ligt het beheer van het landelijke elektriciteitsnetwerk bij TenneT.

Het Europese netwerk verbindt zij met de regionale netwerken.

De bedrijven die in Nederland het beheer op regionaal niveau uitvoeren zijn: Coteq Netbeheer, Enduris, Enexis, Liander, RENDO Netwerken, Stedin en Westland Infra.

De hoeveelheid spanning ( 110/ 230 V en gelijk of wisselstroom) en tenslotte het type van de frequentie (50/60 Herz.)

De spanning en frequentie zijn in het gelijk of wisselstroom bij welk voltage zijn in van de 20e eeuw een omstreden onderwerp geweest, waarover deskundigen als Thomas Edison (aanvankelijk voorstander van een lichtnet op gelijkstroom) en Nikola Tesla (de uitvinder van de wisselstroom) het niet eens konden worden. Dit meningsverschil wordt de “Oorlog van de stromen” genoemd. Fabrikanten als Siemens hebben ook een inbreng gehad in de realisatie van de eerste lichtnetten, waardoor een lappendeken aan verschillende spanningen ontstond.

DE LICHTNET SPANNING EN DE FREQUENTIE OVER DE WERELD.

De hoogte van de spanning is een compromis tussen enerzijds een zo laag mogelijke spanning vanwege de elektrische veiligheid en anderzijds een beperking van de maximale elektrische stroom, die de minimale dikte van de geleiders bepaalt. Om hetzelfde elektrisch vermogen over te brengen, moet men de stroom verdubbelen als men de spanning wil halveren. De Amerikaanse ingenieur Tesla had ingeschat dat circa 220 volt een goed compromis zou zijn.

De hoogte van de frequentie, die wordt begrensd door mechanische beperkingen in een elektrische dynamo, bepaalt de omvang van de transformatoren. Tesla had ingeschat dat 60 Hz een goed compromis zou zijn.

Onder invloed van Edison is in de Verenigde Staten gekozen voor circa 110 V bij 60 Hz, terwijl onder invloed van onder andere Siemens in Europa is gekozen voor 220 V bij 50 Hz.

Voorheen was er meer variatie. Tot in de jaren zestig kwam in Nederland en België zowel 127 V als 220 V voor. Dat betekende dat men voorzichtig moest zijn bij de aankoop van apparatuur en als men apparatuur met buurtgenoten uitwisselde. In Groot-Brittannië gold een spanning van 240 V. En mede daardoor werd er een transformatoren in radio en tv’s aangebracht en de rest van de elektrische apparaten met instelbare taps voor de diverse spanningen!

Tegenwoordig is de wereld verdeeld in een paar grote blokken, met in Europa 50 Hz en 230 V als standaard en in de Verenigde Staten 60 Hz en 120 V als standaard. Daarnaast zijn er ook diverse kleine landen met afwijkende spanningen.

Opmerking van de schrijver:

Er gaan al geluiden om de spanning in Europa via 240V naar 250V omhoog te brengen, ook mede omdat er in de toekomst voor leidingen gebruik zal (moeten) gemaakt van het minder dure en diefstalgevoelige aluminium i.p.v. geel koper.

In Europa was gekozen voor 50 Hz (50× per seconde = 3000× per minuut). De generator met één pool paar draait dan 3000 omwentelingen per minuut, in de Verenigde Staten 3600 tr/min. De keuze voor 60 Hz werd ingegeven door een nog hoger rendement bij een hoger toerental van de turbine. Bij een hogere frequentie (60 Hz in plaats van 50 Hz) kunnen ook kleinere transformatoren voor hetzelfde vermogen gebruikt worden. De transportverliezen zijn echter weer hoger dan bij 50 Hz. Door dit verschil in netfrequentie is elektrische apparatuur gemaakt voor het Europese 50 Hz-net, soms niet bruikbaar in een 60 Hz-net en andersom ook niet.

Veel moderne apparaten, zoals computers, gebruiken een net voeding met een ruim bereik aan ingangsspanningen en frequenties. Daardoor werken deze probleemloos op het Amerikaanse of Europese net zonder dat er iets hoeft te worden omgeschakeld.

Harmonisatie

WE ZIJN THUIS AANGEKOMEN;

DEEL II BESCHRIJF IK MORGEN, TOT LATER….