(uit Scientias)

BEINVLOED COVID-19 OOK HET IMMUUN SYSTEEM VAN ONZE KINDEREN???………………………

Onderzoek naar….

Onderzoek

Zwangere vrouwen maken zich ernstig zorgen om het corona-virus. De invloed van het virus op hun ongeboren kind roept veel vragen en spanning op: 91% maakt zich hier zorgen over. Ook andere punten zoals de eigen gezondheid en de medische begeleiding rondom de zwangerschap zorgen voor ongerustheid. Dat blijkt uit een onderzoek van 24Baby.nl onder 7.500 zwangere vrouwen in maart 2020.

Wetenschappers bestuderen het sperma van (voormalige) corona-patiënten om dat uit te zoeken.

Dat het coronavirus een enorme impact heeft op de wereld en de generaties die er momenteel mee geconfronteerd worden, is duidelijk. Maar zou het kunnen dat die impact verder reikt dan de generaties van nu? Is het denkbaar dat ook het immuunsysteem van de toekomstige generatie – die op dit moment misschien nog niet eens verwekt is – er gevolgen van ondervindt?

SPERMA ONDERZOEK MEEGEWOGEN SAMEN MET BLOED ONDERZOEK.

Sperma
Over die vraag buigen Noorse wetenschappers zich momenteel. “Het immuunsysteem wordt door allerhande infecties getraind,” legt onderzoeker Cecilie Svanes uit. “En wij willen onderzoeken hoe het immuunsysteem beïnvloed wordt door COVID-19 en of de infectie implicaties heeft voor de immuunsystemen van toekomstige generaties. Daarom hebben we besloten om in aanvulling op bloedonderzoek ook sperma te bestuderen.”

De communicatie overheid is tot heden onvoldoende op dit punt

Tweederde van de respondenten vindt de communicatie van de overheid over de risico’s van zwangere vrouwen slecht tot zeer slecht. In reacties wordt vooral genoemd dat zwangeren graag als risicogroep gezien willen worden. Zo geeft een respondent aan: ‘Is het reëel om te zeggen dat zwangeren geen extra risico lopen? Het wordt tijd dat het RIVM met een richtlijn komt voor zwangere vrouwen en dan met name in de zorg.’ Wel is 72% van de ondervraagden positief over de aangescherpte maatregelen.

Is het reëel om te zeggen dat zwangeren geen extra risico lopen? Het wordt tijd dat het RIVM met een richtlijn komt voor zwangere vrouwen en dan met name in de zorg.

Eigen maatregelen

De zorgen en onzekerheden onder zwangere vrouwen leiden ertoe dat zwangere vrouwen zelf extra maatregelen nemen. Het overgrote deel (89%) geeft aan in verband met de zwangerschap voorzichtiger te zijn. Dit om het risico op een besmetting te verlagen.

Ook bij het indelen van de kraamtijd zijn vrouwen extra voorzichtig. Ruim de helft van de ondervraagden wil helemaal geen kraambezoek meer ontvangen (55,4%).

Vrijwel alle andere respondenten nodigen minder kraambezoek uit dan vóór de corona-uitbraak. Het kleine percentage dat nog wél kraambezoek wil, is vaak pas over langere tijd uitgerekend. Zij hopen dat de situatie tegen die tijd verbeterd is.

Welke maatregelen kan je nemen?

Ben je zwanger en maak je je zorgen? De volgende maatregelen helpen je de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

  • Was regelmatig je handen.
  • Blijf zoveel mogelijk thuis.
  • Ga je naar buiten? Houd minstens anderhalve meter afstand tot anderen.
  • Ga alleen naar de verloskundige als deze aangeeft dat je veilig kan langskomen.
  • Vermijd contact met zieke mensen. Is dit onmogelijk? Zorg dan voor extra bescherming.
  • Stimuleer je immuunsysteem door in beweging te blijven, voldoende te slapen en gezond te eten.
  • Wees extra voorzichtig met etenswaren , die tijdens je zwangerschap afgeraden worden.

Positieve rol verloskundigen

Gemiddeld krijgen verloskundigen van de respondenten in Nederland een 7,3 voor hun de manier waarop ze omgaan met het coronavirus. Bijna de helft van de zwangeren (48%) geeft zelfs een 8 of hoger. De verloskundige biedt veel steun voor aanstaande moeders.

Omdat zwangere vrouwen niet in de risicogroep vallen, is het lastig om naar je werkgever te verantwoorden dat je bepaalde werkzaamheden liever niet doet.

Duidelijkheid en bescherming

Uit de reacties blijkt dat vrouwen vooral op zoek zijn naar duidelijkheid en bescherming: ‘Het verbaast mij dat zwangeren niet in de risicogroep horen en geen extra adviezen krijgen, zoals in andere landen. Het is lastig om naar je werkgever te verantwoorden dat je bepaalde werkzaamheden of bijeenkomsten niet verantwoord vindt.’

Alle resultaten

Ben je benieuwd naar de volledige resultaten van het onderzoek naar corona en zwangerschap? Bekijk ze op deze pagina >>

Website van het jaar

categorie gezondheid
Winnaar beste website gezondheid

Gerelateerd

Gerelateerd

Bevallen en het coronavirus: wat verandert er voor jou?

Moeder met coronavirus is bevallen in het ziekenhuis

Wat verandert er in de kraamzorg nu corona heerst?

Kraamzorg verzorgt baby tijdens corona uitbraak

Coronavirus en zwanger: dit moet je weten

Zwangere vrouw kijkt uit het raam en maakt zich zorgen over het coronavirus tijdens de zwangerschap