HET Blauwe Brexit MONSTER ( OF VALT HET UK NU UITELKAAR DOOR DE VASTHOUDENDE BORIS JOHNSON, DIE 680 MILJARD POND P/J WAT HEM DE SCHEIDING KOST VAN DE EU; OFWORDT ER NOG BAKZEIL GEHAALD.)

SAOR ALBA

DE DOODSTEEK VOOR ONZE BEDRIJVEN ( KOSTEN 4,5 MILJARD); HET UK IS ONZE GROOTSTE HANDELSPARNER; OF ZIJN ER OOK KANSEN?

FREE SCOTLAND

B.V. MET IERLAND EN HET A.S. REFERENDUM IN SCHOTLAND VOOR DE AFSCHEIDING MET HET UK, GEEFT DIT ONS OOK KANSEN?

Alarm voor bedrijven brexit nog 40 ( 09nov. dagen + 31 dec.dagen) totaal 40 dagen tot D-DAY.!

De bron WNL wakker Nederland 1 ochtend tv.

Hoe een blauw brexitmonster het PR-succes van 2019 werd:

Een harig blauw beest scoort 2,5 miljard (!) views met een tweet. PR-waarde: 144 miljoen euro. En het krijgt ondernemers in beweging.

Met 42 dagen te gaan voor de Britten hoe dan ook uit het blok treden, is nog … Wat niet helpt, is dat de regering-Johnson nogal wat kwaad bloed heeft gezet bij Europese collega’s. … Een harde brexit is voor beide partijen pijnlijk, maar voor onze Britse vrienden het meest. … Nieuws 18:42 uur.

Brexit de grootste politieke onzin voor beide partijen, economische kosten alleen al voor UK 680 miljard en Voor Nederland 4,5 miljard euro en voor Nederland ook gaan 1700 vaste banen verloren. Verder kost het UK politieke geloofwaardigheid zowel in het binnen- en buitenland. En zijn nu de Schotten bezig met de verkiezingen van voorjaar 2021 in het verschiet om zich te verzelfstandigen en van Engeland af te scheiden. Zij zullen dan in alle waarschijnlijkheid samen met Ierland wel lid van de EU blijven en worden. ( dit schept dan weer volop kansen voor de Nederlandse Economie ( wel ietsjes verder varen met onze boten, maar toch!) en voor de Nederlandse student die dan in Glasgow kan gaan studeren met behoudt van de huidige studie regels.En zelfs voor onze nationale luchtvaart vloot geeft dit kansen om vrachtvluchten te gaan uitvoeren op Glasgow en Dublin.

Toch biedt een ‘Harde Brexit’ voor verschillende sectoren grote kansen!!! ( gelukkig maar lees dit artikel of hier of op de orginele website . ( bron de consultancy.nl)

Een vreedzame scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie lijkt verder weg dan ooit. Toch is er volgens adviesbureau Buck Consultants International hoop in deze bange dagen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de Nederlandse financiële zakelijke dienstverlening en de transport- en logistieksector kunnen profiteren van een harde Brexit. Volgens directeur René Buck realiseert het bedrijfsleven zich steeds meer dat er ook kansen zijn verbonden aan het Britse vertrek. 

Toen in juni 2016 duidelijk werd dat het Verenigd Koninkrijk (UK) de Europese Unie (EU) zou gaan verlaten, stortten vele onderzoekbureaus en adviesbureaus zich op de mogelijke negatieve gevolgen van de scheiding. Zo kan een akkoord arm Brexit-Scenario Nederlandse exportbedrijven een financiële klap van circa €4,5 miljard bezorgen. En kost het Nederlandse bedrijfsleven 1700 vaste banen.

Iets minder dan de helft van dat bedrag komt voor rekening van de landbouw- en de chemiesector. Daarnaast lijken met name kleinere exportbedrijven de dupe te worden van de Britse uittocht, omdat deze groep nauwelijks ervaring heeft met handel buiten de EU en veelal niet beschikt over voldoende middelen om dergelijke kennis en expertise in te kopen. Het feit dat meer dan de helft van alle Nederlandse exportbedrijven tot deze groep behoort, maakt een harde Brexit des te schrijnender.

Harde Brexit biedt verschillende sectoren grote kansen

Positieve gevolgen

Een vreedzame scheiding tussen de UK en EU lijkt momenteel verder weg dan ooit, terwijl de tijd steeds heviger begint te dringen, met alle economische gevolgen van dien. 

Toch is volgens René Buck, CEO van Buck Consultants International, in deze bange dagen ruimte voor optimisme: “Het is natuurlijk zo dat een harde Brexit overall slecht nieuws is, maar in sommige sectoren ontstaan kansen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de financiële sector, dan zie je dat er al een paar banken naar ons land zijn verhuisd vanwege de Brexit.

In de financiële dienstverlening zien we daarnaast ook tradingplatforms en scheepvaartverzekeringsbedrijven naar Nederland komen. Kortom: tegenover die rampspoed staan ook wat positievere signalen.”

Tegenover BNR Nieuwsradio geeft Buck aan dat het Nederlandse bedrijfsleven zich in toenemende mate begint te realiseren dat Brexit eveneens mogelijkheden creëert: “Zo is er in Rotterdam een bedrijf dat met name afvaarten verzorgd van schepen die varen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

We zien dat dit bedrijf steeds meer afvaarten tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk moet organiseren, omdat Britse bedrijven vooruitdenken en alvast wat extra voorraad aan de ander kant van de Noordzee willen hebben.

Voor Nederlandse en andere Europese bedrijven geldt hetzelfde: ook zij brengen hun extra voorraden vast naar de overkant om in de nabije toekomst files en havenproblemen te vermijden.”

De grote hoeveelheid extra werk voor onder meer Rotterdamse havenbedrijven is echter wel van tijdelijke aard.

“Bedrijven anticiperen nu vooral op wat komen gaat na 31 december 2020, indien de Britten de EU zonder akkoord verlaten.

Uiteindelijk hangt alles af een akkoord met de EU, waarover het Britse parlement nog moet stemmen”, zegt Buck. Zonder akkoord zijn de EU en de UK voor elkaar na 1 januari 2021 slechts ‘een derde land’ volgens het regime van de Wereldhandelsorganisatie, wat handelsbarrières met zich meebrengt:

n.l. eerst aanmelden bij de havens en gaan registreren, dus wachttijden en extra douane heffingen en belastingen.

OOK VOOR DE NEDERLANDSE STUDENTEN DIE GRAAG DEEL- OF VOL TIJD STUDIES GAAN OF WILLEN GAAN DOEN IN 2021 ZAL DIT EEN CRIME PASSIONEL ZIJN EN WORDEN !!!! OOK DE KWALITEIT EN ONZE INTERNATIONALE ERKENNING VAN ONZE NEDERLANDSE STUDENTEN ZAL ACHTERUIT GAAN

waardoor bedrijven niet meer eenvoudig hun voorraden kunnen aanvullen. De havenbedrijven profiteren op dit moment dus vooral van anticipatiegedrag. 

Het is nog niet bekend wanneer het Britse parlement wel gaat stemmen over de Brexit-deal.

De huidige versie van het akkoord wordt naar alle waarschijnlijkheid niet door een meerderheid omarmd.

Het is vervolgens de vraag of er nog voldoende tijd is om tot een herziene versie te geraken. Als we Junckers woorden mogen geloven, is daar los van de tijd zelfs geen ruimte voor, waarmee de scheiding akkoordarm lijkt te gaan aflopen. Toch biedt deze situatie volgens Buck zakelijke mogelijkheden: “Zonder deal hebben we bij import en export heel veel meer documenten nodig, zoals dat vroeger ook ging. Je zult dan zien dat logistieke dienstverleners zich op dat terrein gaan specialiseren en andere bedrijven hierbij de helpende hand gaan bieden. In de problemen die met Brexit gepaard gaan zitten dus ook oplossingen verscholen.” 

Lees ookBritse bankiers kunnen na Brexit veel meer verdienen in Europa.