WERKEN MET SCRATCH ( De app of online scratch.mit.edu) OM KINDEREN WEGWIJS TE MAKEN MET PROGRAMMEREN (stichting Q42 in Amsterdam)

Programmeren met Scratch is de perfecte manier om te leren programmeren!

Aan de basisscholen werd vanaf januari 2016 3 jaar lang een codeuur door vrijwillige IT-ers verzorgt door de Stichting Q42. Vorig jaar is helaas m.b.t. Covid dit niet verzorgt. De kinderen van groepen 7 en 8 zullen dit online moeten doen. ( De auteur later werden deze lessen Scratch ook wel gecombineerd met MineCraft.)

Scratch is een leuke, gratis en gebruiksvriendelijke programmeeromgeving die heel geschikt is voor beginnende programmeurs. In plaats van eindeloze regels programmeercode te typen, maak je gebruik van kleurrijke opdrachtblokken en stripfiguren in de online omgeving. Dit boek bevat diverse praktische projecten waarmee je wordt uitgedaagd om je eigen spellen, animaties, tests en andere programmeerprojecten te maken!

Het boek Programmeren met Scratch biedt een praktische, probleemgerichte aanpak bij het leren programmeren en het leren van bijbehorende concepten van de informatica.
Door deze aanpak wordt je fantasie geprikkeld en het programmeren van computers ook voor jou toegankelijk. Daarom is dit boek projectgericht. Het bespreekt concepten en legt deze tot in detail uit. Daarna ontwikkel je een aantal applicaties die passen bij deze concepten. Hierbij ligt de nadruk meer op het oplossen van problemen dan op de specifieke kenmerken van Scratch.
De voorbeelden die op deze bladzijden in het boek worden gegeven, laten zien hoeveel kennis je kunt vergaren door Scratch te gebruiken. Deze voorbeelden zijn zorgvuldig gekozen om zo goed mogelijk de programmeerconcepten te verduidelijken en je te laten zien op welke manier Scratch kan bijdragen aan een beter begrip van andere onderwerpen.
De oefeningen in het ‘Proberen’ kader en de oefeningen aan het einde van elk hoofdstuk zijn bedoeld om jouw programmeervaardigheden te testen. Zij brengen je ook op nieuwe ideeën, waardoor je de geleerde concepten in breder verband gaat zien. We moedigen je aan om deze oefeningen uit te proberen en je eigen programmeerprojecten te bedenken. Wanneer je je eigen problemen kunt herkennen en oplossen, laat je zien dat je begrijpt waar het bij het programmeren om gaat.

Een greep uit de onderwerpen:
Laat je niet afschrikken door de termen en begrippen, deze worden uitgelegd in het boek.

  • de onderdelen (sprites en achtergronden) van applicaties maken
  • werken met commando- en signaalblokken
  • gebruikmaken van true/false operatoren, getallen en strings
  • besluiten nemen via als dan/anders uitdrukkingen en logische operatoren
  • herhaling en recursie gebruiken
  • gegevens opslaan in variabelen en lijsten
  • lezen, opslaan en manipuleren van de invoer van gebruikers
  • diverse spellen, animaties, tests en andere programmeerprojecten maken

Over programmeren in Scratch
De visuele programmeertaal Scratch is ontwikkeld op het Massachusetts Institute of Technology (MIT). MIT is al jaren toonaangevend in het ontwikkelen van educatieve leeromgevingen.

De schoonheid van het programmeren zit in de creatieve kant ervan. Denk hier eens over na: je hebt een idee, gebruikt een paar uur je toetsenbord en voilà, een nieuw softwareproject is geboren! Natuurlijk moet je oefenen om het programmeren onder de knie te krijgen, net als voor alle andere vaardigheden. Je zult onderweg waarschijnlijk wel wat foutjes maken hier en daar, maar geef niet op. Neem de tijd om over de beginselen na te denken en experimenteer met verschillende technieken totdat je ze beheerst. En ga dan weer iets nieuws leren.