Eindejaar overzicht / De Gemeente Apeldoorn velde een Salomons oordeel over de HCC computer vereniging!

DE ONDERSTEUNENDE VERENIGINGEN

Adres: 1e Wormenseweg 460, Dok Zuid zaal 1,2 en 3, 7333 GZ Apeldoorn

De vereniging HCC is met zijn 140 leden in Apeldoorn verbannen van DOK ZUID naar de basis school locatie op Noord alwaar niet genoeg ruimte en parkeergelegenheid is. Omdat er in DOK ZUID de gemeente ambtenaren gevestigd moesten worden; terwijl het thuiswerken bij deze ambtenaren groep, die uit het Kadaster gebouw bij het NS station naar DOK ZUID moesten verhuizen, omdat er in het huidige gemeente huis al jaren geen plaats voor hun was.

Historie van deze voor de gemeenschap ondersteunende vereniging:( bron Wikipedia)

Hobby Computer Club

Naar navigatie springenNaar zoeken springen

HCC
Eerste logo van HCC (1977)
Ontstaansdatum27 april 1977
OprichterDick Barnhoorn
Activiteitenbijeenkomsten etc.
HoofdkantoorHaarlem
LandNederland
Websitewww.hcc.nl

Hobby Computer Club

is een Nederlandse vereniging van mensen voor wie hun computer een belangrijke hobby is. Zij is op 27 april 1977 opgericht. De statutaire naam is sinds enkele jaren voor de landelijke vereniging HCC en met eventueel een Achtervoegsel naar plaats voor de onder verenigingen (HCC-Apeldoorn)

De Hobby Computer Club was een initiatief van Dick Barnhoorn in Leidschendam die dit idee publiceerde in een ingezonden brief in Computable, Automatisering Gids, Radio Elektronica en Radio Bulletin. Naar aanleiding van de reacties die daar op kwamen, vergaderden kort daarna vier personen in Leiden. Barnhoorn, Gerrit Slot, Jaap van Duffelen en Rob van Spaandonk besloten daar een vereniging op te richten. De club was geïnspireerd door de activiteiten van de Amateur Computer Club ACC, die in 1973 door Mike Lord in Engeland in 1973 was opgericht. Het eerste logo van de HCC was een aangepaste kopie van het logo van de ACC. Hobby in de naam was in die tijd populair.[bron?]

De eerste Nederlandse HCC-leden waren enthousiaste technici die thuis reeds bezig waren om zelf uit losse onderdelen iets te bouwen dat in essentie een computer was. Meestal hadden ze slechts een serie lampjes voor de uitvoer en een rij schakelaars voor de invoerorgaan, net zoals de Altair 8800. Soms gebruikte men een omgebouwde telex of een oude computerterminal, hoewel die toen zeldzaam waren, die goedkoper dan een telex was. Omdat er in die tijd nauwelijks boeken of tijdschriften over het bouwen van een eigen computer waren kwam men in huiskamers van leden bij elkaar om ideeën, elektronica of programmatuur uit te wisselen. Er was een eigen bescheiden blad, de Hobby Computer Club Nieuwsbrief. Het eerste nummer in juli 1977 bestond uit drie velletjes A4, tot een boekje in A5-formaat aan elkaar geniet. Het vermeldde een bijeenkomst in het elektrotechniekgebouw van de TH Delft. De HCC had op dat moment 12 leden.

Het vakmaand blad van de HCC -PC active- ook bij uw boekhandel en online te koop!

In 2013 heeft HCC het computerblad PC-Active uit de failliete inboedel van HUB uitgevers opgekocht.[7] Door PC-Active abonnees ‘over’ te zetten naar HCC-leden nam het ledenaantal van HCC voor een korte periode toe. De woede bij diverse leden na de contributieverhoging van meer dan de helft deed het aantal leden verder dalen.[8] PC-Active is nu[(sinds) wanneer?] het verenigingsblad van HCC en het grootste computertijdschrift van de Benelux.[bron?]

De Apeldoorse afdeling

De organisatie van HCC!apeldoorn bestaat uit een bestuur en een groot aantal kernleden. Er worden jaarlijks circa 150 activiteiten georganiseerd op de locaties in Apeldoorn, Schalkhaar (Gemeente Deventer), Vaassen en Zevenaar. In hetzelfde gebied zijn er activiteiten van de SeniorenAcademie in Apeldoorn, Dieren, Ede (3x), Eefde, Schalkhaar en Zelhem. In de Agenda vindt u welke activiteiten op welke data/locatie plaatsvinden. Periodiek verzenden we Nieuwsbrieven met informatie over de activiteiten gecoördineerd vanuit Apeldoorn, Deventer en Zevenaar en de SeniorenAcademielocaties in onze regio. In het menu Hyperlinks worden diverse uitwerkingen van thema’s opgenomen met verwijzingen naar die websites. Onder Documenten vindt u publicaties van het bestuur en over specifieke bijeenkomsten. Tot slot wordt in het menu Archief Nieuwsbrieven de nieuwsbrieven van de drie hoofdlocaties van de regio en de nieuwsbrieven van de SeniorenAcademielocaties in onze regio opgeslagen.


Door de grote belangstelling en opkomst zijn we in de regio in staat om op veel momenten een bijeenkomst te organiseren. Dan staan vrijwilligers klaar om u te helpen met problemen op het gebied van, genealogie, fotobewerking, videobewerking, computerborduren, open source, websites, 3D ontwerpen en printen, Raspberry Pi en natuurlijk ook windows- en linuxproblemen. Daarnaast slagen we er meestal in om in een aparte zaal een presentatie te houden over een actueel onderwerp. Voor onderwerpen die meer tijd nodig hebben wordt over meerdere avonden een workshop georganiseerd. Maar je kan natuurlijk ook met een kop koffie aanschuiven aan de leestafel en meedoen met de discussie over de stand der techniek. Kijk goed bij activiteiten en agenda wanneer welke activiteit wordt ingevuld.

Dit alles is mogelijk omdat we een team hebben van enthousiaste en kundige kernleden die graag hun kennis delen. Kom langs en ervaar hoe het is om mensen te ontmoeten in plaats van een forum of een helpdesk.