EIGEN Productie:….NOGMAALS WEGENS SUCCES: Als we toch gaan ‘ weer’ gaan roken , welke keuze maken wij dan: De filtersigaret American Spirit, de duurdere dekblad sigaar (bedoelt wordt hier de ongesausde sigaar!) de nieuwe moderne “filter” pijp of de waterpijp roken ( de laatste geheel zonder nicotine dus……?)

American Spirit, sigaar of de nieuwe moderne filter pijp of de waterpijp roken?

Under conconstruction???