web analytics
You are here
Home > Uncategorized > Gezien voor U! / SEEN TODAY FOR YOU!

Gezien voor U! / SEEN TODAY FOR YOU!

 

 1. De verbreding van de Ugchelse beek.
 2. De Renault ZOE electric.
 3. De nieuwe Europesche privacy wet.
 4. Wajongers kunnen geen studie beginnen door korting van 70% naar 25% van de Bijstand.
  1. Ugchelse beek

   De Ugchelse beek loopt vanuit twee verschillende sprengkoppen in het bos ten zuiden van de A1 via een aantal weilanden het dorp Ugchelen in. Het is een historische dorpsbeek met een hoge ecologische waarde. De molenlocaties vormen nu een knelpunt voor de vispasseerbaarheid.
   • Ugchelsebeek Noord
   • Ugchelsebeek Midden
   • Ugchelsebeek Zuid
   • Schoolbeek

   Ugchelsebeek Noord

   De Ugchelsebeek Noord is het deeltraject tussen de Eendrachtstraat in Apeldoorn en de Jan van Houtumlaan in Ugchelen.

   Wanneer

   In 2017 is gewerkt aan de uitwerking van de Ugchelsebeek Noord. Dat resulteerde in een voorlopig ontwerp dat is toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op 27 juni 2017. Daarna is het voorlopige ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp en een bestek voor de inrichting van de beekzone. De realisatie start eind februari 2018. Op 6 februari vond een inloopbijeenkomst plaats om bewoners te informeren over de uitvoering. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de projectwebsite. De realisatie wordt naar verwachting eind 2018 afgerond.

   Ugchelsebeek Midden

   De Ugchelsebeek Midden is het deeltraject tussen de Jan van Houtumlaan in Ugchelen en de snelweg A1.

   Wanneer

   In 2017 is gewerkt aan het ontwerp van de Ugchelsebeek Midden. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit is toegelicht tijdens de inloopbijeenkomst van 28 september 2017. Na deze inloopbijeenkomst wordt het voorlopige ontwerp uitgewerkt. De realisatie start naar verwachting in 2018

   Ugchelsebeek Zuid

   De beekzone Ugchelsebeek Zuid bestaat uit de sprengkoppen en de beektrajecten van de Ugchelsebeek en van de Steenbeek ten zuiden van de snelweg A1.

   Wanneer

   Volgens de voorlopige planning starten de voorbereidingen voor de Ugchelsebeek Zuid in 2018-2019. De start van de uitvoering wordt verwacht in 2020-2021.

   Schoolbeek

   De Schoolbeek heeft haar sprengkoppen in het bos. De beek stroomt door Ugchelen en mondt uit in de Ugchelsebeek.

   Wanneer

   De voorbereidingen voor verbetering van delen van de Schoolbeek zijn gestart in 2017/2018. Medio 2018 wordt een informatie bijeenkomst georganiseerd over het voorlopige ontwerp. De uitvoering van deze delen wordt verwacht in 2018- 2019.

   Wat gaat er gebeuren?

   Op basis van de visie zal een uitwerking van de Schoolbeek volgen.

Top