web analytics
You are here
Home > Uncategorized > Veiligheid thema door onze belangenvereniging Radio Kootwijk op de agenda gezet richting de gemeente Raad van Apeldoorn op dit Veluwe dorp ingesloten door droge bossen!!!

Veiligheid thema door onze belangenvereniging Radio Kootwijk op de agenda gezet richting de gemeente Raad van Apeldoorn op dit Veluwe dorp ingesloten door droge bossen!!!

Nieuw voertuig brandweer Hoog Soeren op de hei langs de Pomphulweg in Hoog Soeren.       ( Resume’: Bovenstaande foto’s staan op het internet en gemaakt door Pim Velthuizen Fotografie! )

 

 

Brandveiligheid in ons dorp Radio Kootwijk.

De website beheerders vragen na de immens droge zomer nogmaals de aandacht t.a.v. de veiligheid van ons dorp t.a.v. Brandveiligheid; ( Veiligheid gebied Analyse; zie dit voortgang rapportage in onderstaande voorstellen van 2009 van Staatbosbeheer  PDF op het internet:

deel 12. Risico-analyse bladzijde 80; uit het toenmalige rapport van 2009 dus bijna 10 jaar terug wat is onze overheid tot snel zeg met acties….

Veiligheid en arbo.

Alleen voor gebouw A heeft een quick scan plaatsgevonden op veiligheidsrisico’s. Er zullen naar verwachting zeker nog verborgen gebreken optreden.

Acties:

 •  Opnemen in afspraken met bestuurlijke partners. Bij deingebruikgeving het aspect veiligheid, aansprakelijkheid enrisico’s meenemen in de contracten.
 •  Veiligheidsplan opstellen voor gebouwen en omgeving.

Visie en voorstellen herontwikkeling Radio Kootwijk van 20 oktober 2009

Weet u dit ook nog na de opmaak van deze Risico Analyse; die klaarblijkelijk alweer 2 jaar later vergeten was of onderop in de la gelegd???

Vergeet het niet Gemeenteraads voorstel augustus/ september 2011 wegbezuinigen van de vrijwillige Brandweer Hoog Soeren:

die ook Assel, Hoog Buurlo, Hoog Baarlo , de Schaapskooi en Radio Kootwijk bedient!!!

En daarbij de Brandveiligheid is een wettelijk taak van de gemeentelijke overheid, ( voorrangen P-B-Z) zij kan zich niet verschuilen achter het woord bezuinigingen op een vrijwilligers korps,

die ondersteuning geeft aan de Apeldoornse Brandweer en geheel op de hoogte is van de lokale situatie: de brandkranen en putten en de zand wegen door onze bossen!

Een gemeentelijke veiligheisplan ( ontruiming en inzet hulp materiaal en bemensing voor de buitengebieden is er tot moment van schrijven nog steeds niet.

De gemeente Overbetuwe heeft b.v. met veilig Overbetuwe van 13 pagina’s haar plannen wel al in 2011 klaar; en hieraan wel aan gewerkt vanaf 2009 zie deze link: Veilig Overbetuwe 2011 

of neem een willekeurig voorbeeld van het internet de gemeente Amsterdam-Amstelland met

Regionaal Veiligheidsplan 2012-2014

Regio Amsterdam-Amstelland

 

Dus waar blijft het, hard aan het werk gemeente; men wil toch geen Griekse situatie hier met 89 doden, zoals  in het dorpje Mati. Daar waren ze overgelaten aan: ” Gods Genade “. ( zie het artikel uit de NRC van zaterdag 28 juli en zondag 29 juli j.l. NRC Katern: Vooraan, blz 3.:

Intervieuw met een Griekse rampen expert.

 

Voorgeschiedenis van ons dorp t.a.v. Brandveiligheid:
Voorheen was er een grote werkgever in ons dorp n.l.: de Landelijke PTT, die in het kader van Nationale verspreiding van werk in de 60’er jaren ( bouw Portiersloge 1963 en de Atoom Bunker in 1968 en een ABRI voor de busreizigers naar Apeldoorn) naar Radio Kootwijk het technische deel vanuit Den Haag naar Radio Kootwijk verhuisde.
De toenmalige werknemers waren nog ambtenaren  ( PTT’er) en vielen nog nog onder de CD- Den Haag van de toen nog landelijke PTT (= Post (=giro bank), telegraaf ( tv en radio zenders en aanvoer) en telefoon( landelijk telefoondienst en aansluitingen buitenland ). Later werd deze groep ondergebracht bij DKRV en bij verzelfstandiging in 1988 KRV Berkenweg te Amersfoort. Velen kregen nog interne z.g, K3 en K4 ( =kabels en aansluitingen )en D3 en D4 ( = Digitaal telefoon en telefonie) en/ook externe opleidingen hier b.v. Digitale Technieken met adders en half adders (= tellers) bij Dirksen in Arnhem.
Bedrijfs Zelfbescherming: ( Risico’s Analyse en Veiligheids-Analyse van de Regio bestond toen nog niet!)
In de tachtiger jaren werd een PTT vrijwillige brandweer opgericht  ( deels uit garage personeel en deels uit buitenploeg personeel) met een eigen blusvoertuig, hulp voertuig, welke betond uit een Jeep met motorpomp voor afleggen op open water op de vijvers welke zich in ruime mate op het terrein aanwezig waren, en ook een poederbluswagen voor de ‘elektrische branden’.
Tevens werd een EHBO bedrijfsploeg gevormd ( bestond uit het kantoor personeel; die altijd op het bedrijf aanwezig waren) voor kleine en grote bedrijfsongemakken maar ook belangrijk werk bij calamiteiten; waarbij deze groep ( o.a. twee namen Ed Engelsma ( hoofd administratie SV en …) , en een z.g. REDDINGSDIENST; een zeer belangrijk onderdeel waarin werknemers van de antenne-bouw als volwaardige klimmer gevraagd werden; deze groep kwam direct na de brandweer aan de beurt en werkte nauw met de brandweer samen om de mens en dier uit de gebouwen te halen.
Samenwerking was er met de beroeps korpsen van de PTT en met de toenmalige NTS ( later NOS ) uit Hilversum.
 DAF voertuig NOB 80er jaren in dienst tot 1992.
Ook de brandweerbedrijfsgroep van de landelijke TV zender te Lopik TV
was een regelmatige oefen-partner.
 Magirus Deutz voertuig 80 er jaren in Lopiker-kapel in dienst tot 1992; Lopikker-kapel was tot 2007 de opheffing actief in de regio.
Maandelijkse oefeningen en wekelijkse conditie trainingen in een gymzaal van de lokale basisschool uit Apeldoorn op een 50/50 basis; 50 % eigen tijd en 50% ‘baas’ zijn tijd. Jaarlijks werden de leden van de bedrijfsveiligheisgroepen door de bedrijfsarts uit lokatie Amersfoort (dhr. J. v.d.Klink) op longfunctie en evt. hartritme stoornissen en conditie getest!!!
Veel eigen tijd werd er door het personeel ingestoken, maar.. men beschouwde dit algemeen als een hobby en niet als een plicht; men deed het dan ook met veel plezier!
De toen op KPN terrein  aanwezige waterleidingen-net van de beide pomp gebouwen bij de toenmalige garage ( nu Kasteel feesten; de Garage ) naar de diverse gebouwen en woningen.
Samen met de ondergrondse brandweer-water putten ( inhoud ..m3) achter de woningen en de vele koel-vijvers ( inhoud circa .. m3) aanwezig bij de diverse gebouwen A, C, D, en E.
Dat zowel regelmatig geoefend werd op “afleggen op open water” ( het commando dat dan door de brandweer commandant werd gegeven ), kon worden geoefend.
Ook met het gesloten waterleidingen-net met de brandweerwagen werd geoefend. (” b.v. afleggen op ondergrondse brandput aan de  Radioweg nummer 4“)
Zodat een gesmeerde organisatie op beide systemen er altijd was ingesleten.
Onze brandweerploeg bestond eerst uit 7 man en werd wegens nationale regelgeving en overgaan naar perslucht voor de aanvallers teruggebracht naar 5 mans groep ( eigenlijk fictief want een extra chauffeur ( EHBO 2e klas no. 1) en een EHBO’er 2e klasse ( EHBO no. 2) extra mee; zij waren altijd welkom en gingen de eerste jaren vast mee met de 5 mans groep). De 5 mans groep bestond jaren uit de volgende KPN medewerkers: commandant Wim Houdijker ( hoofd garage Radio Kootwijk), pompbediende Rob Wouden ( antenne-bouwer; gebouw T.), aanvallers Dirk Cupido ( staalverbindingen; groep 1 = gebouw F) en Rob Jacobs (aanvankelijk groep signalering en bewaking tv en radio systemen ; later S.V.  groep 3 = gebouw E later gebouw C)en Gertie Ligtenberg, een medewerker van het voorraad en opslaggebouw D); zodat diversiteit gewaarborgd was. De interne alarm oproep voor deze groepen ging via de luidspreker installatie van de gebouwen en  de externe alarm oproep per mobile telefoon.
Regelmatig werd extra geoefend op de vrijdag middagen en de wedstrijden waren zowel op de woensdag ( bedrijfstijd) als op de zaterdagen ( eigen tijd! ). Ook in de steenovens aan de Maas werd geoefend op de perslucht inzet en moesten LOTUS slachtoffers uit de loei hete gebouwen gezocht en gered worden!
( voor eigen veiligheid m.b.v. een sproei staal aanvaller en een tweede aanvaller als redder; alle voor komende reddings-grepen die politie en gemeentelijke brandweer kenden moesten wij ook oefenen en toepassen!)
De KPN bedrijfsbrandweer oefende ook regelmatig met de vakbrandweer van de gemeente Hoog Soeren en werd door hun inzet en vele prijzen bij regionale wedstrijden zeker gezien als een volwaardige hulp en aanvulling van de vrijwillige brandweer te Hoog Soeren en de gemeentelijke brandweer te Apeldoorn. ( veel kregen na opheffing ( opheffing des door verzelfstandiging van de KPN in 1988, deels door bezuinigingen door overheid en KPN) (= 1992) nog een speld uitgereikt van de burgemeester: ………….
voor 10 jaar trouwe dienst als gediplomeerd brandwacht 2e klasse of als brandweercommandant)!
__________________________________________________________________________________________________________________
Wordt vervolgd ……………………………..
Gemeente Apeldoorn geeft aan op hun huidige site Apeldoorn.nl/Veiligheid
De gemeente Apeldoorn:

Apeldoorn ligt prachtig te midden van de uitgestrekte bossen van de Veluwe. De kans dat we met een natuurbrand worden geconfronteerd is reëel. Vooral als het langere tijd droog is, kan zo’n brand onbeheersbaar worden. Dat moeten we met z’n allen zien te voorkomen.

___________________________________________________________________________________________

Check het natuurbrandrisico

Op de site natuurbrandrisico.nl kunt u per gebied zien hoe groot het risico is op een onbeheersbare natuurbrand. Het ‘fasesysteem’ vervangt sinds april 2018 het codesysteem met de vijf kleuren.

Bij fase 1 is er sprake van een regulier risico.
Bij fase 2 vragen we u extra alert te zijn.

Wat u kunt doen

 • Raadpleeg regelmatig natuurbrandrisico.nl.
 • Fase 1: er zijn geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid geboden is.
 • Fase 2, wees dan extra voorzichtig. Gooi sigaretten en glas in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei). Parkeer uw auto met hete katalysator niet in hoog en droog gras. Gebruik geen vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk. Kook niet met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
 • Ziet u een brand of een verdachte situatie? Bel direct 112.

Toch een natuurbrand?

 • Bel 112 en geef de precieze locatie van de brand door.
 • Wacht niet op hulp maar vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg, indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Loop niet voor de brand uit maar haaks erop, zodat deze u niet inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Voor u eigen veiligheid dient u de navolgende 5

sites te raadplegen:

apeldoorn.nl/veiligheid

crisis.nl/wees-voorbereid/brand-en-explosie/

natuurbrandrisico.nl/

overheid.nl

denkvooruit.nl

Graag gedaan voor u, door  de  website beheer; uw eigen overheid doet het niet!!!

Uit de website crisis.nl:

Wat kan ik zelf doen?

Voor

 •  Installeer rookmelders in de vluchtwegen en alle ruimten waar brand kan ontstaan;
 • Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf blussen met een blusdeken of een geschikt blusmiddel. In een woning is een sproeischuimblusser van 6 liter het meest geschikt;
 • Vergeet nooit: rook bevat giftige gassen en het inademen van rook is levensgevaarlijk. Voorkom dus dat u rook inademt;
 • Breng, ook bij een klein brandje, uw huisgenoten in veiligheid en waarschuw altijd de brandweer (112);
 • Leg huissleutels op een vaste plek, zodat je deuren snel kunt openen;
 • Maak een vluchtplan en bepaal ook een alternatieve, tweede vluchtroute. Bespreek dit plan met je huisgenoten.

Tijdens

 • Vlucht naar een veilige plaats en waarschuw huisgenoten;
 • Gebruik nooit de lift;
 • Bel 112 en waarschuw de buren;
 • Blijf op ruime afstand van de gevaarlijke plek.

Na

 • Bekijk en beoordeel eventuele verwondingen. Twijfel je, laat er dan een professional naar kijken;
 • Meld schade.

Wat doet de Nederlandse overheid?

In Nederland gelden strenge regels voor de opslag en het vervoer van explosieve stoffen.

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Top